• גנים

מידע חשוב לתשומת ליבכם!!!

עם תום הרישום ייערך מיפוי של הנרשמים על פי גילאים וחלוקה גאוגרפיית. ייבדקו מחדש מגמות הגנים והאזורים אותם הם קולטים וכן דרישות מערך החינוך במועצה. במידת הצורך יבוצעו שינויים בהתאם.  

מכתבי השיבוץ ישלחו לבתיכם בתחילת חודש יוני. 

חשוב!! 

אנו ממליצים להורים הרואים צורך בסיוע לילדם בגן, להציג בפני מדור גני ילדים ו/או השירות הפסיכולוגי מסמכים או דו"חות התפתחותיים, רפואיים, פסיכולוגיים, אשר ייקלו על גיבוש תכנית סיוע עבורו.  

הקריטריונים לשיבוץ:

ü      בתהליך השיבוץ נעשית חשיבה מעמיקה  על איזון בין פרמטרים שונים כגון  גיל, מין, מספר ילדים בשנתון וצרכים מיוחדים (שירות פסיכולוגי ורווחה). 

 

ü      אנו מתייחסים בתהליך השיבוץ  לאיזון בין צורכי הפרט לצורכי הכלל. 

ü      אנו משבצים לפי שיוך לאזור גאוגרפי. 

ü      הורים המעוניינים בשיבוץ ספציפי יבקשו זאת בעת הרישום. אנו נעשה ככל יכולתנו להיענות לבקשה, אך נביא בחשבון בעת השיבוץ צרכים שנועדו לרווחת כלל התלמידים. 

ü      לא יתאפשר שיבוץ על פי גננת או חברים(אשר לא שייכים לאותו אזור גיאוגרפי). 

מחלקת החינוך אינה מתחייבת להיענות לבקשת השיבוץ. 

במידה ותרצו לערער על השיבוץ תינתן האפשרות להגיש בקשת ערעור על שיבוץ בטופס מקוון שיצורף לאתר האינטרנט מיד לאחר שליחת מכתבי השיבוץ. בקשות ערעור ניתן להגיש עד ה-17.6.2014. 

ילדים בלתי גמולים בגני הילדים(גיל 3): 

לגמילה חשיבות רגשית וחברתית. במידה והילד אינו גמול, אנו ממליצים לנסות  ולסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים . 

היכרות עם גני הילדים:

 

ביום שישי ט' בשבט 10.1.2014 בין השעות 10:00-12:00 יתקיים יום פתוח בכל גני הילדים.           הנכם מוזמנים לבוא(הביקור מיועד להורים בלבד!),לסייר ולהתרשם מגני הילדים שלנו. 

 הכניסה לגנים תתאפשר רק עם הצגת הזמנה זו. 

הביקור בגנים הינו להכרות עם מערכת החינוך ואינו לצורך בחירת גן. 

למעט מפגש זה לא יתאפשרו ביקורים אישיים בגנים במהלך שעות הפעילות בגן.

ביצוע הרישום במועד הרשמי. ילד שיירשם לאחר המועד הרשמי לא נוכל להבטיח שיבוץ בגן  הסמוך לאזור מגוריו. 

מתוכננת בניית 2 גנים נוספים. פרטים בהמשך. 

הפעילות בגני הילדים: 

מתקיימת בימים א'-ה' בין השעות:7:30-14:00 וביום ו' בין השעות 7:30-12:45. 

שכר לימוד לגן ילדים 

 

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד