רישום לבתי ספר

הורים יקרים שלום רב, 

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחת בתי הספר הממלכתיים במושבה. 

המועצה החדשה קבלה החלטה על הקמת בי"ס שלישי בשנת תשע"ה. לאור זאת, בשנת הלימודים הקרובה ישובצו הילדים בשלושה בתי ספר.  

פתיחתו של ביה"ס השלישי מצריך הערכות ארגונית ופדגוגית לפתיחת השנה. כחלק מההערכות לפתיחת בי"ס נוסף שוקדת מחלקת החינוך, יחד עם הגורמים המקצועיים, נציגי ציבור והמנהלת החינוכית, על קריטריונים לשיבוץ התלמידים בין ביה"ס. 

הרישום יתבצע במספר שלבים: 

  • הרישום של כל התלמידים חייבי הרישום יתבצע באתר המועצה.
  • חייבי הרישום הינם תלמידים שנולדו בכג' בטבת, התשס"ח מ- 1.1.2008 ועד ד' בטבט התשס"ט 31.12.2008. כולל תלמידים שיש ספק לגבי הישארותם שנה נוספת בגן.

הערה: שנה זו היא שנת מעבר ביישום התיקון לחוק לימוד חובה הקובע שתאריך לרישום ייקבע על פי לוח השנה הלועזי. בשנה זו, נפעל בגמישות לגבי בקשות הורים לרישום ילדיהם, אשר נולדו בסוף דצמבר (בתאריכים שאינם חופפים להנחיות החדשות).

  • הרישום לכיתות א הסתיים בתאריך 6/2/2014.
  • בחודש מאי יפורסם באתר טופס שיבוץ ובו תתבקשו למלא פרטים לצורך שיבוץ ילדכם בהתאם לקריטריונים שייקבעו ויפורסמו. ההודעה תתקבל גם דרך גננת הגן בו לומד ילדכם.
  • במהלך חודש יוני ישלח מכתב עם השיבוץ מבי"ס, ובו ותתבקשו להגיע למזכירות ביה"ס לצורך רישום למוסד בו שובץ ילדכם.

 

הרישום לביה"ס הממלכתי דתי "אור תורה" התקיים במזכירות ביה"ס החל מה 2/1/2014,עד ה- 22/1/2014, בין השעות 8:00 – 13:00. יש להצטייד ב ת.ז. של שני ההורים כולל הספח. 

תושבים חדשים המבקשים לרשום את ילדיהם לבי"ס היסודי (א עד ו), מתבקשים להגיע החל מה – 11/2/14, בימי ג', למרגלית צאירי, מזכירת מחלקת החינוך,בין השעות:  8.30 – 12.00, ואחה"צ בין השעות 17.00- 19.00.

יש להצטייד ב: 

1.         תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח. 

2.         חוזה רכישת דירה/שכירות. 

3.         אישור ביטול רישום מרשות קודמת. 

 

לשאלות לגבי רישום תושבים חדשים ניתן לפנות למרגלית, באמצעות המייל: 

edu@even-yehuda.muni.il החל מ 11/2/14  

שאלות בעניין הרישום בכלל, ניתן  ליצור קשר עם גליה הראל, סגנית מנהל מחלקת חינוך, באמצעות המייל: 

kabas@even-yehuda.muni.il

בהצלחה בשנת הלימודים  תשע"ה! 

דורון שמחאי

מנהל מחלקת חינוך

לרישום, הקישו נא הכפתור להלן. תושבים חדשים מתבקשים למלא גם את טופס ויתור סודיות ולהעבירו למרגלית.                                                                              

 

רישום מקוון לכיתות א-ה תושבים חדשים

  

מכתב מצבי לירז

 

טופס ויתור סודיות

  

רישום תלמידי חט”ב/ תיכון לתושבים חדשים: 

יש להגיע למח’ חינוך בימי ג’ בין השעות 8.00-12.00 עם האישורים הבאים:  

·   ביטול רישום מהרשות המקומית שלכם 

·   חוזה או הסכם קניה /השכרת דירה 

·   העברת כתובת בת.ז. של שני ההורים במשרד הפנים. 

לאחר מכן, יש לבצע רישום בבי”ס הדסים. 

 

ספריה
סביום
מוקד עיורני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד