שדרות צהובות

שדרות צהובות (הגדל)
לעץ קוראים – פלטופורום והוא ממשפחת הסיגלון והצאלון. הוא נוח יותר לגידול גם במקומות שהקרה פוגעת – שם הצאלון לא יכול להצליח. מאחר וברחוב ההדרים בשנים קרות הקרה פגעה בצאלונים - נטעו את הפלטופורום. לעומתו את הצאלונים אפשר היה לטעת בגן הספרייה כי הוא גבוה והקרה לא מגיעה לשם.
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד