מכרזים

 

בקשה להצטרפות לרשימת הספקים/קבלנים

המועצה המקומית אבן-יהודה מזמינה ספקים/קבלנים להיכלל ברשימת התקשרות מול המועצה.

המעוניינים להצטרף מוזמנים להוריד את הטופס באתר המועצה תחת "טפסים" או בלשכת מזכיר המועצה בכתובת mazkir@even-yehuda.muni.il או לפקס:

09-8997315 לידי מרים, לא יאוחר מיום חמישי 30.3.17 עד 12:00 בצהרים בציון שם המשרה.

                                                                               אבי הררי

                                                                            ראש המועצה

 

 

1.      מכרז לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור          

עלות המכרז 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

           סיור קבלנים יערך ביום 6.3.17 בשעה 12:00. הסיור יצא ממשרדי המועצה בכתובת רח'
           המייסדים 53 באבן יהודה. סיור הקבלנים הינו חובה.

           ענף בניה 100 סיווג ג' 1 או מענפי משנה 131  1א'

2.      מכרז לביצוע עבודות תחזוקה, ביצוע  ופיתוח תשתיות

עלות המכרז 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

 

סיור קבלנים יערך ביום 6.3.17 בשעה 12:30. הסיור יצא ממשרדי המועצה בכתובת רח' המייסדים 53 באבן יהודה. סיור הקבלנים הינו חובה.


ענף בניה 200 סיווג ג' 1

 

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מזכיר המועצה (לא לשלוח בדואר) רח' המייסדים 53 באבן יהודה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 4/17"  או מכרז פומבי מס' 17/ 6 , וזאת עד ליום 14.3.17 בשעה 12:00 בצהרים. 

 

3. מכרז מס' 10.17 למתן שירותי גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים בחלק הדרומי

מפגש מציעים ייערך ביום שני 3.4.17 בשעה 10:00 , נפגשים במועצה.

עלות מכרז 700 ₪ שלא יוחזרו

הגשה עד ליום חמישי 20.4.17 בשעה 12:00 במסירה אישית.

4. מכרז מס' 11.17 למתן שירותי גינון, אחזקת גנים ושטחים ציבוריים בחלק הדרומי צפוני

מפגש מציעים ייערך ביום שני 3.4.17 בשעה 11:00 , נפגשים במועצה.

עלות מכרז 700 ₪ שלא יוחזרו

הגשה עד ליום חמישי 20.4.17 בשעה 12:00 במסירה אישית.

 

            טלפון לפרטים נוספים 09-8915002 מרים 

  מכרז ריתמוזיקה
  מכרז חשיבה לוגית
  מכרז חוגי התעמלות לגיל הרך - 2017
  מכרז למתן שירותי תובע עירוני חיצוני
  קול קורא 4 לקבלת שירות ניהול פרויקטים הנדסיים
  קול קורא לתפקיד אחזקה ועדכון אתר האינטרנט והשילוט האלקטרוני של המועצה
  קול קורא לתפקיד אחזקה ועדכון אתר האינטרנט והשילוט האלקטרוני של המועצה
  קול קורא יעוץ גינון תאור תפקיד
  הסכם יועץ גינון-030117
  מכרז עבור פרויקט מספר 29/16 תכנון הספקה והתקנה מתקני משחקים נגישים ומשולבים, משטחי בטיחות והצללה בגינה ציבורית
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד