נגישות

בחודש מרץ 2005, התקבל בכנסת תיקון מספר 2 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות. 
תיקון זה - פרק הנגישות בחוק - מחייב את כל מערכות מדינת ישראל ובכללם הרשות המקומית, להיות נגישים לאנשים עם מוגבלויות שונות, בהתאם לפרקי הזמן שנקבעו בחוק ולאחר הוצאת תקנות של משרדי הממשלה השונים.
כבר בשנת 2014 מינתה המועצה רכז נגישות ברשות.
אופיר מקורי , מורשה נגישות

מהי נגישות:
אנשים רבים החיים בינינו מתקשים ליטול חלק מלא בחברה ובמרחב הציבורי בשל קושי לתפקד בסביבה הפיזית והאנושית הקיימת. קושי זה נובע מכך שהסביבה אינה מתאימה ליכולות של כל האנשים.
תפיסת הנגישות והחקיקה הרחבה המתלווה אליה, היא תולדה של ההבנה כי אין צדק בהדרת אנשים עם מוגבלות וכי בידנו לשנות את פני הדברים על ידי שינוי הסביבה כך שתתאים למגוון רחב ככל האפשר של יכולות וצרכים אנושיים.
תחילתו של מעשה הנגישות היא ההכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות להיות שותפים מלאים בחברה. המשכו בהתבוננות על הקשת הרחבה של היכולות והצרכים האנושיים, וסופו בבניה של סביבה פיזית ואנושית מתאימה, המאפשרת לכל האנשים להתנייד, לתקשר, לעבוד, ללמוד, לבלות, ולממש את הפוטנציאל האישי הגלום בהם.
נגישות היא התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא.
 
רכז הנגישות במועצה הוא טל נוסל, talns33@gmail.com
הנחיות לנגישות עסקים באבן יהודה
הסדרי נגישות אירועי יום השואה, הזיכרון והעצמאות
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד