מטה בטיחות בדרכים אבן יהודה

תפקידי מטה הבטיחות:  

  1. אחראי להכין תוכנית עבודה שנתית, מותאמת תקציב, וליישמה.
  2. אחראי לנצל את תקציב מטה הבטיחות לייעודו, עפ"י הקריטריונים לתקצוב.
  3. לתת מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי הישוב ע"י יזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה, והקהילה.
  4. לנהל בסיס מידע על תאונות הדרכים בתחום הרשות, וכל מידע מועיל אחר לקידום הבטיחות בדרכים.
  5. להיות הגורם המתכלל את כל הגופים בעירייה ומחוץ לה, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולים לסייע לקידום הבטיחות.
  6. מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
  7. להיות מעורב בכל עניין שקשור לבטיחות בדרכים.

יו"ר המטה לבטיחות בדרכים אבן יהודה – אבי הררי, ראש המועצה

 

פרטי התקשרות