בתי הספר שלנו

ויצ"ו הדסים

באנר צעירים בדשא

בית הספר ויצ"ו הדסים נבחר לאחד מבתי הספר התיכוניים המצטיינים בחינוך ערכי ובהישגים לימודיים. עפ"י נתוני משרד החינוך לשנת הלימודים תש"פ  90.4% מכלל התלמידים זכאיים לתעודת בגרות . כולל ילדי הפנמיה וילדי נעל"ה, 

92% מתלמידי אבן יהודה בלבד זכאים לתעודת בגרות. עוד עולה כי ישנה עליה בהישגי מבחני בגרות 5 יחידות באנגלית ובמתמטיקה.
בנוסף 93% זכאים לבגרות טכנולוגית, במיוחד בתחום הסייבר.

בהלימה לעשיה החינוכית ולהישגים הגבוהים של התלמידים כך גם אחוזי הגיוס גבוהים ביותר כמו גם שעורי הקצונה ונתוני הגיוס היתר איכותני של בוגרי ביה"ס –  בנים ובנות.

הראשונים

מבנה גדול

בית החינוך "הראשונים" מצמיח ומעודד מצוינות לימודית – הישגית, תך פיתוח היכולת האישית של התלמידים, המערכת הערכית שלהם וכישורים ומיומנויות החשובים לחיים ולמימוש העצמי.

בית החינוך מספק תשתית לטיפוח בוגרים בעלי זהות וזיקה למורשת ולתרבות עם ישראל וארץ ישראל, ובעלי יכולת ליצור דיאלוג עם עצמם ועם החברה.

בית החינוך מטפח מודעות בקרב בוגריו לחשיבות השמירה על הסביבה, מחזק את תחושת השייכות אליה ומעודד את הנתינה לחברה ואת המעורבות בקהילה.

לאתר בית הספר

בית חינוך הראשונים תוכניות פדגוגיות תשפ"ג

בית אב"י

מבנה בית אבי

בבית החינוך בית אב"י, ע"ש אליעזר בן יהודה, השפה היא כלי רב עוצמה לתקשורת מקרבת, שיח מיטבי, אמצעי לביטוי אישי וקידום למידה משמעותית.

אנו מחנכים לאהבת השפה העברית ולערכי כבוד האדם והסביבה.

מטפחים תרבות שיח מיטבית, המאפשרת הקשבה, קבלה והידברות בין כל באי בית הספר.

בוגר בית החינוך יהיה אדם המכבד את הזולת,  משמיע דעותיו, פתוח לדעות שונות, מעורב ותורם למען קהילתו וסביבתו.

לאתר בית הספר

בכר

חזית קמפוס מדעים

בית הספר בכר שואף להצמיח תלמידים מובילים ומנהיגים איכותיים הקשובים לסביבתם ומתמצאים בעולמות דעת רחבים.

צוות בית הספר רואה בכל תלמיד את כישוריו, ייחודיותו וזכותו לביטוי אישי.

צוות בית הספר פועל לקיום מגוון אפשרויות לפיתוח הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ומנחיל ערכים אישיים וחברתיים בסדר היום הלימודי.

צוות בית הספר מטפח בקרב תלמידיו אחריות, אמון, מעורבות חברתית ומחויבות תוך עידוד היוזמה לפיתוח המצוינות בלמידה.  

לאתר בית הספר

אגרת להורי תלמידי בית ספר בכר – מבט לשנת הלימודים תשפ"ג