תחומי האחריות המחלקה


גזברות המועצה מטפלת בכל הנושאים הקשורים בהכנת תקציב הרשות ובמעקב שוטף אחר ביצוע התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח ברשות.

הגזברות אחראית על קיום קשר רציף עם משרדי ממשלה לקידום ענייני תקציבי הרשות ויישומם, כמו כן מטפלת הגזברות בתשלומים לספקים, שכר לעובדים, הנהלת חשבונות, ביטוחים וערבויות.

 

פרטי התקשרות ושעות קבלה


קבלת קהל: ימים א – ה  08:00-15:00

  • אשר שמע – גזבר המועצה
    נייד: 054-5994444