תחומי אחריות מדור גני ילדים


המועצה המקומית אבן יהודה מכירה בחשיבות גן הילדים כמסגרת חינוכית-לימודית ראשונה במעבר מבית ההורים למערכת החינוך וכגורם המפתח כישורי חיים ומיומנויות אינטלקטואליות המסייעות לילד למצוא את המקום המתאים לו בחברה.

 

המועצה משקיעה משאבים ותקציבים רבים במטרה להעניק לילדים מסגרת חינוכית מקצועית ומעשירה. מחלקת החינוך של המועצה פועלת לעידוד ולקידום התפתחותו של הילד בתחום האינטלקטואלי הביצועי, הרגשי והחברתי. לצורך כך מתקיימת היוועצות רצופה עם נציגות משרד החינוך ופסיכולוגיות גנים ובתי הספר. תהליכים אלה מתמקדים בעבודה המערכתית וכן בטיפול פרטני בעת הצורך. בנוסף מושקעים מאמצים רבים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך בהשתלמויות מקצועיות על מנת לשמור על אווירה חינוכית ותכנית עבודה המותאמת למגוון הצרכים ההתפתחותיים של הילדים. אנו מזמינים אתכם לשתף את ילדכם בעשייה החינוכית והלימודית בגנים ובבתי הספר של המושבה.

כדי להקל ולייעל את התנהלותכם מול המערכת בשלבי הרישום העמדנו לשירותכם מנגנון ממוחשב זה כחלק משירותי הרשות המקומית ”עם הפנים לתושב”.

 

פרטי התקשרות


גב' אביבה גולן – מנהלת מדור גני ילדים