הגשת תוכניות לצורך חתימת מועצה- יש להביא את המסמכים הבאים


 1. העתק אחד תוכנית ההגשה חתום על ידי עורך הבקשה
 2. מפת מדידה כחלק מתוכנית בהתאם לדרישות הוועדה
 3. תוכנית אחרונה בהיתר –חתומה
 4. תוכנית תיאום מערכות ותשתיות לבית חדש
 5. ייפוי כוח
 6. נספח – טבלת חישוב שטחים ותצהיר של המועצה

 

להמלצה לפטור ממ”ד( קיים בלבד)- חתימה יש להמציא את המסמכים הבאים


 1. טופס המלצה מלא חתום על ידי עורך הבקשה
 2. העתק תוכנית הבקשה
 3. תוכנית אחרונה בהיתר

 

הגשת תסריט חלוקה:


 1. 5 העתקים של התוכניות חתומים ע”י עורך הבקשה.
 2. מפת מדידה עדכנית ( 6 חודשים)
 3. דף ראשון-פרטי המבקש וטבלאות.
 4. חתימות שכנים שותפים לנכס

***יש להתייחס לשטחים משותפים למתקנים ובכלל כגון נישות אשפה בחזית ועוד

שימו לב !! בהגשת תוכנית יש לצרף הוכחת בעלות או נסח טאבו