פורום פרטי התקשרות


 • גב' שרה גרינברג – מנהלת הטיפול בפרט

נותנת מענה לצרכי החינוך המיוחד במערכת החינוך באבן יהודה.

דוא"ל: prat@eyedu.org.il

הרכב ועדות איפיון וזכאות:

נציג מחלקת חינוך

נציג שפ"ח

נציג פיקוח חינוך מיוחד

נציג מתי"א

נציג בי"ס

נציג הורים

 

בקשה/הפנייה לקביעת זכאות לחינוך מיוחד


זכאות לחינוך מיוחד נקבעת בוועדת השמה/ערר הפועלת מתוקף חוק החינוך המיוחד התשמ"ח (1988).
וועדת ההשמה תתקיים ברשות שבה הילד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו (אם ההורים גרושים- על פי תעודת הזהות של ההורה המשמורן).

הגורמים המפנים:

 1. הורה ו/או אפוטרופוס חוקי.
 2. איש סגל – מנהל, מחנך, פסיכולוג, יועץ ממוסד חינוכי מוכר (הן רשמי והן מוכר שאינו   רשמי).
 3. רשות חינוך מקומית (מנהל מח' חינוך, שירות פסיכולוגי חינוכי וכיו"ב).
 4. ארגון ציבורי – לפי צו החינוך המיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים התש"ן-1990).
 5. וועדת שילוב מוסדית לאחר דיון בעניינו של התלמיד בצירוף טופס החלטתה.

כל הגורמים המפנים חייבים לנסח את בקשתם לדיון בוועדת ההשמה בכתב עם כל הפרטים המזהים המדויקים ולהפנות אותה אל יו"ר הוועדה ברשות המקומית. (המסגרת החינוכית תפנה את הבקשה באמצעות שאלון הפניית תלמיד לוועדת השמה חתום ע"י כל הגורמים הרלוונטיים  ועם כל הפרטים המזהים המדויקים ).

מועדי ההפניה

 1. בכדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד ה- 15 במאי באותה שנת לימודים, למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך ו/או תלמידים הלומדים בגני הילדים, המופנים לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד 31 במאי בכל שנה הליך ההפניה הינו:
  1. הפניה לוועדת השמה ע"י בתי הספר והמסגרות המיוחדות תהייה בהתאם ללוח זמנים שיינתן ע"י מחלקת החינוך כל תחילת שנה.
  2. הפנייה ע"י ההורים ושאר הגורמים על פי חוזר מנכ"ל תהייה לא יאוחר מה- 31 במרץ מדי שנה.
 2. רק החלטות של וועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת.
 3. חשוב להדגיש, כי כל וועדה שתתקיים מעבר לתאריכים שפורטו לעיל, החלטתה תמומש בשנת הלימודים שאחריה
 4. מקרים חריגים, במקרים בודדים וחריגים, באישור מנהל המחוז, תתקיים ועדה חריגה. המקרים הם:
  1. למיד המשתחרר מאשפוז עם המלצה לקיום ועדה.
  2. תלמיד עולה חדש או תושב חוזר בעל לקות מובהקת.
  3. תלמיד לאחר תאונה או טראומה נפשית או פיזית.
  4. תלמיד במצב חירום כמו: נשירה מפנימייה, פקיד סעד שסבור שהתלמיד סיכון, או מצב חירום בנסיבות מיוחדות אחרות.

 

סייעות


שיטות ההוראה, החינוך והטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד / הרגיל מבוססות על עבודה פרטנית וקבוצתית ועל תכנית חינוכית טיפולית המותאמת ליכולתו של כל תלמיד ולמגבלותיו. בחלק מהמסגרות הללו יש צורך לתגבר את הצוות החינוכי המקצועי של המוסד בסייעות, כדי לבצע מכלול המשימות הנדרשות בהן. הסייעת היא חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי שהיא מועסקת בו.

קיימת הבחנה בין מתכונות ההקצאה של שעות הסייעות:

סייעות טיפוליות כיתתיות –  שעות סיוע המוקצות אוטומטית למסגרות החינוך המיוחד.

סייעות טיפוליות – תגבור 
שעות תגבור של סיוע המוקצות לכיתות חינוך, לאחר פנייה מסודרת ועל פי שיקול הדעת של מפקח החינוך המיוחד על המוסד שבו התלמיד לומד. שעות אלה מוקצות מתוך המכסה המחוזית.

סייעות צמודות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
שעות סיוע המוקצות כסיוע לתלמידים בודדים המשתלבים במסגרת חינוך רגילה לאחר קבלת זכאות לתמיכה מסוג סייעת בוועדת השילוב המוסדית.

כל הסייעות הינן עובדות הרשות ומועסקות על פי הסכמי השלטון המקומי.

בהתאם לחוזר מנכ"ל מיוחד והוראת המנהלת הכללית:

 1. "אין להעסיק סייעות על חשבון  ההורים". 
 2. אין להשלים שעות סיוע לתלמיד שאושרו לו מספר שעות על ידי משרד החינוך על חשבון ההורים.
 3. אין לאפשר להורים להוסיף על שכר הסייעת המתקבל על ידי הבעלות על ביה"ס או על ידי רשות המקומית

 

שאלונים וטפסים


שאלוני הפניה 

 1. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה
 2. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית
 3. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה
 4. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל או בבית-ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה
 5. תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה
 6. תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה

 

תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה, התשס"ו-2005 (קובץ תקנות 6436) 

 1. טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד (על פי תקנה 3א)
 2. טופס טיפול בבקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

 

 

פורום מיוחדים בשרון


פורום אזורי המבוסס על שיתוף פעולה בין הורים לילדים עם צכ"מ והרשויות בישובים: תל-מונד,לב-השרון, אבן-יהודה, קדימה-צורן, פרדסיה, כפר-יונה, עמק-חפר

להלן מעט רקע על הפורום:

 • הצורך בהעשרת חיי החברה ושעות הפנאי של ילדינו ועם תקווה למצוא דרכים ליציאה מהבדידות הנוראה שהיא מנת חלקם של רוב האנשים עם צרכים מיוחדים.
 • הפורום מבוסס על חיבור בין הרשויות ונבנה תודות לתקשורת הולכת וגדלה בין ההורים אבל גם, וחשוב לא פחות, הרצון לשיתוף פעולה הדוק של הרשויות. השותפים העיקריים ברשויות הינם מח' הרווחה ואנו תקווה שגם מח' החינוך והנוער ייקחו חלק פעיל בעתיד.
 • אנו נפגשים פעם בחודש כדי לפתח ולקדם פרויקטים שונים לטובת ילדינו ואיכות חיינו.

התחלנו באירוע "מיוחדים כמו כולם" בלב השרון בפברואר 2013, המשכנו עם "מיוחדים בקיץ" באוגוסט 2013 ואירוע ססגוני מותאם ומונגש בסוכות 2014 בכפר יונה; שעות סיפור כל חודשיים בספריה ב"דרור" עם קהל הולך וגדל של ילדים מישובים נוספים; פתחנו חוג תנועה לקטנטנים במתנ"ס כפר יונה ומקווים שתכניות "צמיד" ואחרים ימשיכו לגדול בתנועות הנוער כולל פתיחת סניף של "כנפיים של קרמבו" בינואר הקרוב. בימים אלה אנו מתכננים מסיבת חנוכה באבן- יהודה וכן הלאה…..

·

בברכה, מרל ברנט     
נייד: 052-4674466

בשם מארגני הסדנא, הורים פעילים מפורום "מיוחדים בשרון".

 

דילוג לתוכן