ממונה חופש המידע: גב' הדר מנטקה

טלפון: 09-8915000

דוא"ל: foi@even-yehuda.muni.il 

טופס בקשה לקבלת מידע (יש לבחור ב"תשלומים מזדמנים" בשדה "בחירת שירותים" יש לבחור "אגרת מידע…. ")

חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999.

תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.

מידע אותו ניתן למסור

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

 

בקשות מידע אשר לא יטופלו

 • מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין).
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
 • מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים.
 • מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • מידע אשר לא ניתן לאתרו.
 • מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב.
 • מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות.
 • מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת החלטה.
 • בקשות אשר נשלחו ללא טופס התחייבות חתום.

 

דיווח ממונה 2022 – אבן יהודה

דיווח ממונה 2021 – אבן יהודה

דיווח ממונה 2020 – אבן יהודה