חינוך בראש סדר העדיפויות – בתקופת "שגרת חירום"

נושא החינוך ביישוב הוא בראש סדר העדיפויות של המועצה, לא רק כאמירה, אלא זה בא לידי ביטוי גם בתקציב המועצה השוטף המהווה כ-36% מסך התקציב הכללי.

להלן התייחסות להתנהלות המועצה בנושא החינוך ביישוב בכלל ובזמן משברים  בפרט.

פדגוגיה בצל הקורונה – כיצד המחלקה פעלה בתקופת הקורונה וההשלכות לתקופת מלחמת חרבות ברזל:

מדינת ישראל, כמו מרבית מדינות העולם, התמודדה בשנים 2021-2022 בניסיונות לבלום את התפשטות נגיף הקורונה.

כולנו עדים להשלכות שיש לזה עד היום על  סדר היום הציבורי והחינוכי ועל החוסן האישי והקהילתי.

החל מחודש מרץ 2020 מערכת החינוך הלאומית והמקומית חויבה לפעול על פי מתווים מפורטים ונוקשים המשפיעים על אורחות החיים והפדגוגיה במוסדותיה.

אגף החינוך במועצה, יחד עם מנהלי בתי הספר והנהגת ההורים היישובית היו שותפים לשיח מתמשך, פתוח תוך שקיפות מלאה למתווים השונים ולדרכי היישום שלהם.

מינהלת החינוך היישובית נפגשה לעיתים אחת לשבוע, לצורך עדכונים שוטפים וחשיבה יישובית משותפת וזאת בנוסף למפגשי הנהגות ההורים וצוותי החינוך בבתי הספר.

העבודה בתקופת החירום של הקורונה היוותה בסיס ללמידה בתקופת חירום בה אנו נמצאים כעת, בעקבות אירועי 7 באוקטובר "חרבות הברזל".

בזכות הלמידה וההתנהלות בתקופת חירום של קורונה, המועצה היתה בין הרשויות הראשונות שחזרו ללמידה פעילה ופיזית כבר בשבוע השני למלחמה, כאשר הסדירויות שהיו בקורונה הוו מודל והמשכו גם בתקופת שגרת החירום שאנו מנהלים בחודשים האחרונים מאז 7 באוקטובר.  

הרציונל להפעלת מערכת החינוך הישובית

אנו הפעלנו את המערכת החינוכית בישוב מתוך חשיבה פדגוגית של מתן מענים לימודיים בנושאים נוספים מלבד מקצועות הליבה אותם כינס והנחה משרד החינוך במתווי ההפעלה של מערכת החינוך בתקופה שנקראת "שגרת חירום".

בחודש אוקטובר 2023 פעלנו למתן מענה פיזי להגעתם של התלמידים בחמישה ימי לימוד. ההחלטה לעבור לחמישה ימי לימוד עד לאמצע נובמבר וחזרה לשגרת חירום ועל פי הנחיות פיקוד העורף, אפשרה ל"מלא את השורות" של אנשי הצוות, וניתן לומר כי בעקבות מודל ההפעלה באבן יהודה פעלו כל הרשויות בארץ בתקופה זו. 

חשוב לנו להפעיל את המערכת החינוכית באופן שתיתן את המענה הלימודי המיטבי בסיטואציה הקיימת תוך שמירה על בריאותם הרגשית, החוסן הנפשי של התלמידים ואנשי הצוות.


תקציב אגף החינוך

תקציב אגף החינוך במועצה גדל בשנים האחרונות מחלק של – 17% מהתקציב השוטף השנתי של המועצה לכ-36%.

תקציב שוטף מיועד להפעלת מוסדות החינוך, לתוכניות חינוכיות ופדגוגיה.
גידול זה בא לידי ביטוי בתוכניות פדגוגיות, בכניסה לניהול עצמי וגפ"ן ( גמישות פדגוגית ניהולית) והוספה של תקציבים פדגוגיים לבתי הספר, במתן שעות מועצה לכל בית ספר בהיקף של 35 שעות.

חשוב לזכור שתקציב המועצה מחולק לשני סעפי תקציב.
תקציב שוטף ותקציב פיתוח.

תקציב שוטף

מגיע בעיקר מגביית ארנונה וממשרדי ממשלה ומופנה להשקעה בתושבים ובאיכות החיים,
כגון: חינוך, רווחה, בטחון, ניקיון, פנוי אשפה, פנוי גזם, מיחזור, חשמל, גינון, שכר כלל עובדי המועצה וכל הדברים השוטפים.

תקציב פיתוח

תקציב הפיתוח מיועד אך ורק להשקעות ופיתוח פרויקטים בלבד וכולל בתוכו את תקציב הפתוח לשנים הבאות כולל תכנון ובניית אולם ספורט, בית תרבות, קאנטרי קלאב, תכנון בניין מועצה, שדרוג תשתיות מדרכות וכבשים ופיתוח מתחמים חדשים ועוד.

חשוב לזכור שתקציב החינוך נלקח אך ורק מתקציב השוטף ולא ניתן להשתמש מתקציבי הפיתוח שמיועדים לבינוי, תשתיות ופיתוח, לטובת תקציב החינוך, על פי החוק חל איסור להעביר כספים מתקציב פיתוח לתקציב שוטף ולהפך.

יחידת הנוער – בתקופת הקורונה ובתקופת שגרת חירום

🚶‍♂️בשנת 2020 הוקמה לראשונה יחידת הנוער באגף החינוך אשר בעקבות כך נעשה מיפוי , למידה ובניית תוכנית עבודה, אשר הותאמה לימי הקורנה, ומספר רב של אירועים והפעלות יצאו לפועל.

🚶‍♂️לדוגמא ערבי מפגש להורים בנושא התמודדות עם נושאים חברתיים וסמכות הורית, הרצאה בנושא מניות בני הנוער ומניעת פגיעה מינית ועוד.

🚶‍♂️אגף החינוך ממשיך ליזום ולחפש פתרונות להעסקתם של בני הנוער במהלך "שגרת החירום". האגף יזם יחד עם תנועות הנוער את התוכנית ההפגתית אשר יוצאת לדרך בימים אלה ותנוהל על ידי יחידת הנוער.

 לאחרונה הוקם ונפתח בית נוער יישובי (בית בנימין), אשר ימשיך לתת מענה לפעילויות בנות ובני הנוער ביישוב.

תוכנית רצפים

🚶‍♂️כחלק מהמעבר למבנה לימוד שמונה שנתי, א'-ח' – מושם דגש רב לבניית תוכנית פעולה סדורה אשר תיתן מענה מייטבי למעבר לכיתה ט' להדסים.

🚶‍♂️צוותי כיתות ז' משלושת בתי הספר היסודיים עובדים מאז שנת 2022  עם  רכזי השכבות והמקצועות בהדסים, ובשיתוף המנהלים נבנתה תוכנית רצפים.

🚶‍♂️תוכנית הרצפים של בתי הספר היסודיים וויצו הדסים יצאה לדרך, מתוך מטרה לראות את התלמיד כבר מכיתה ז' בבתי הספר היסודיים ולציידו בארגז כלים ומיומנויות לימודיות שיאפשרו לו קליטה מיטבית בעוד שנה וחצי בשכבת ט'.

🚶‍♂️ התוכנית נבנתה על ידי אגף החינוך, הפיקוח, מנהל/ת בתי הספר ובשיתוף הרכזות והיועצות.

בינוי לשמונה שנתי

לפי הנחיות משרד החינוך אסור לרשות להתחיל לבנות מוסדות/מבני חינוך מכספי פיתוח ללא קבלת הרשאה תקציבית. רשות שעושה זאת לא תקבל את ההרשאה התקציבית של משרד החינוך ולא יוחזר לה התקציב שהשקיעה.

עד כה נבנה מבנה ז-ח חדש בבית אב"י שנחנך בספטמבר 2022, מבנה שכבות ז-ח הכולל ספריה ומעבדה בבכר אשר נחנך בספטמבר 2023. אנו מקדמים כעת מול משרד החינוך את הבינוי של שכבות ז-ח בראשונים. 

אנא זכרו,

מנהלות מוסדות החינוך נושאות על גביהן אחריות כבדה בהתנהלות בתקופת שגרת חירום – והמורות עושות עבודת קודש 24/7 ואנו מודים ומעריכים מאוד את עשיית הצוותים החינוכיים בשנה מורכבת זו.