פינוי גזם ופסולת גושית

המושבה מחולקת לשני אזורי פינוי:

1. צפון – מרח’ המייסדים (לא כולל) צפונה כולל עין יעקב ואזור התעשייה:
הוצאת גזם מהבית לרשות הרבים ביום ד' בלבד!

2. דרום – מרח’ המייסדים (כולל) דרומה + שכונת באר גנים ועד רחוב הפלמ"ח :
הוצאת גזם מהבית לרשות הרבים ביום ג' בלבד!

מספר דגשים:

  1. את הגזם והפסולת הגושית יש להוציא לרשות הרבים יום לפני יום הפינוי של המועצה.
  2. את הגזם והפסולת הגושית יש לשים על מדרכה או מפרץ חנייה כך שלא יפריעו להולכי הרגל ותנועת הרכבים.
  3. יש להשתדל וליצור נקודות ריכוז המקובלות על תושבי הרחוב/שכונה.

פינוי פחי אשפה:

פינוי פחי אשפה ביתית  מתבצע פעמיים בשבוע עפ"י חלוקה לשלושה אזורים.

אזור 1 – בימים א' ו- ד'

אזור 2 – בימים ב' ו- ה'

אזור 3 – בימים ג' ו- ו'יפ

עובדי ניקיון נוספים

בנוסף לאמצעים המכניים, המועצה מעסיקה עובדי ניקיון המנקים ידנית במקומות ציבוריים בהם מכונת הטיאוט אינה יכולה לעבור , במרכזי חלוקת הדואר , שבילים וגנים ציבוריים.

  • ביום א’-ההדרים, הלוחמים והסביבה.
  • ביום ב’-באר גנים+ 212
  • ביום ג’-בן-גוריון
  • ביום ד’-מכבי, האלה, הזית
  • ביום ה’-רמת היובל ואזה”ת
  • ביום ו’-עין יעקב.

התושבים מתבקשים להקפיד על הוצאת הגזם והפסולת הגושית אך ורק בימים שנקבעו לכך ולא להוציא פסולת וגרוטאות לרשות הרבים בימים אחרים.
בעלי עסקים ותושבים חדשים שהגיעו עם כמות קרטונים גדולה מתבקשים לקפל אריזות קרטון ולפנות אותן לכלובי איסוף הקרטון היעודיים :
בחניית המועצה ( מאחורי הדואר) , בחנייה בחלק הדרומי של רחוב הדרים,  בחניית בי”ס ”בכר” , בחנייה ליד המרכול ברח’ המחתרת

על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה ובמסגרת חוק המיחזור חל איסור לפנות פסולת מעורבת ומחוייבת הפרדת הגזם משאר הפסולת.
לא ניתן להכניס גזם לאתר פסולת גושית. על כן על התושבים לערום גזם בנפרד מכל פסולת אחרת.

פקחי המועצה והמשרד לאיכות הסביבה יטילו קנסות עפ”י חוקי העזר לאיכות הסביבה על תושבים שלא ימלאו אחר הנחיות אלה.

פסולת בניין

חל איסור מוחלט על הוצאת פסולת בניין.
יש להוציא למכולה ולפנות לאתר המוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

הוצאת גזם לרשות הרבים שלא ביום המיועד לכך תגרור הטלת הקנס הקבוע בחוק העזר.

מטרת המועצה איננה הטלת דו”חות וגבית קנסות מהציבור אלא שיפור חזות המושבה וניקיונה.

גינתכם בטיפול גנן? הורו לו לאסוף את הגזם בשק מיוחד ולבוא להוציאו לרשות הרבים ביום המיועד, או הוציאו בעצמכם. לחילופין- הגנן ייקח אתו את הגזם בסוף העבודה למכולה באזור התעשייה.

רק שיתוף פעולה של הציבור והמועצה יביא לחזות מושבה יפה ומטופחת