פרוטוקולי ישיבות המועצה

2024

ישיבת מועצה מן המניין – 09.07.2024

ישיבת מועצה מן המניין – 25.03.2024

המועצה ה-17 של אבן יהודה – 25.03.2024

ישיבת מועצה – 30.01.2024

2023

ישיבת מועצה מן המניין – 31.12.2023

ישיבת מועצה שלא מן המניין – 31.12.2023

ישיבת מועצה מן המניין – 07.11.2023

ישיבת מועצה שלא מן המניין – 26.09.2023

 ישיבת מועצה מן המניין- 22.08.2023

ישיבת מועצה מן המניין – 20.06.2023

ישיבת מועצה מן המניין – 30.05.2023

ישיבת מועצה מן המניין וישיבת מועצה שלא מן המניין – 18.04.2023

ישיבת מועצה מן המניין – 12.03.2023

ישיבת מועצה מן המניין – 21.02.2023

ישיבת מועצה מן המניין – 31.01.2023

2022

ישיבת מועצה מן המניין וישיבת מועצה שלא מן המניין – 28.12.2022

(בשל תקלה טכנית בשמע השידור, מצורפים קבצי הקול בנפרד)

ישיבת מועצה מן המניין – 29.11.2022

ישיבת מועצה מן המניין – 25.10.2022

ישיבת מועצה מן המניין – 30.08.2022

ישיבת מועצה מן המניין וישיבת מועצה שלא מן המניין – 26.07.2022

ישיבת מועצה מן המניין וישיבת מועצה שלא מן המניין – 31.05.2022

ישיבת מועצה 30.04.2022 – דיון וקבלת החלטה בנושא גובה היטל השבחה בפרויקטי פינוי בינוי

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 51.16 מיום 30.4.22 

! לצערנו דו"ח השמאי אשר הוצג בישיבה זו ובישיבה הקודמת איננו מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות ולכן לא ניתן לפרסמו באתר- כל המעוניין/ת לקבל העתק מהדו"ח מוזמן/ת לפנות במייל לכתובת :

  mankal@even-yehuda.muni.il

ישיבת מועצה מן המניין וישיבת מועצה שלא מן המניין 28.04.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 28.4.22 – מספר 50.16 – סעיף 4 בפרוטוקול הישיבה בוטל ודיון נפרד בנושא התקיים בישיבת המועצה מספר 51.16 מיום 30.04.22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 28.4.22  – מספר 49.16

2021

2020

ניתן להאזין להקלטת הישיבה החל מדקה 17:39 של ההקלטה מטה של הישיבה שלא מן המניין מספר 21

ארכיון פרוטוקלים