• Eric – פריטים ביבליוגרפיים ותקצירים של מאמרים מתוך כתבי עת, ספרים, מחקרים, דוחות, כינוסים בתחום החינוך ועוד.מו"ל: משרד החינוך האמריקני -החל משנת 1982
  • Google scholar מנוע חיפוש המאפשר עריכת חיפוש מידע בתחום הספרות המדעית-קדמית בלבד. במאמרים מכתבי עת מדעיים, דיסרטציות, ספרים, תקצירים, דוחות מדעיים ועוד.
  • חוק ומשפט המרכז למידע משפטי. מאגר מידע המאפשר גישה לסביבת עבודה משפטית באמצעות מגוון ערוצי מידע המתעדכנים בזמן אמת.
  • כותר ספריית עיון מקוונת המאפשרת עיון במגוון עשיר של מקורות מידע: אנציקלופדיות, לקסיקונים, ספרי מחקר וספרי עיון.
  • פרויקט בן יהודה  שימור, הנגשה וחשיפת יצירות ציבוריות לציבור הרחב. ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה.