אגף קהילה ומניעת פשיעה – מצילה פועל במשרד לביטחון הפנים מאז שנת 1999 וקודם לכן כמועצה ציבורית לצמצום העבריינות בישראל. מטרת האגף ליזום ולקדם את מניעת הפשיעה בקהילה באמצעות הפעלת תכניות המותאמות לכל יישוב בשיתוף פעולה עם הארגונים הרלוונטיים ומעורבות פעילה עם התושבים.

חזון וייעוד:

חיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים באמצעות הנעת תהליכים מערכתיים וקהילתיים הממוקדים במניעה יזומה של פשיעה ואלימות ובצמצום הגורמים להם, תוך העצמת הקהילה והגברת חוסנה. פעילות מצילה ביישובים מביאה לשיפור האווירה בבית הספר, לצמצום נשירת תלמידים, לירידה בתופעת הפשיעה והאלימות, ההרס והוונדליזם בקהילה, לבניית מסגרות לפעילות ולתמיכה בנוער מנותק, לירידה במספר התיקים במשטרה של נוער מנותק ולעליה בשיעור המתגייסים לצה”ל.

במצילה פותחו מודלים למניעת פשיעה ואלימות, שחלקם מיושמים בשטח. בשיתוף לשכת המדען הראשי במשרד לביטחון הפנים, יצא לאור אוגדן- אמצעים טכנולוגיים למניעת פשיעה.