• גב' לי כתר – מזכירת האגף
  • גב' עופרה יעקב – רכזת סייעות, היסעים ומנהלת מטה בטיחות בדרכים

טלפון ישיר: 09-8915046
דוא"ל: ofra@even-yehuda.muni.il 

  • גב' שרה גרינברג – מנהלת הטיפול בפרט

נותנת מענה לצרכי החינוך המיוחד במערכת החינוך באבן יהודה.
דוא"ל: prat@eyedu.org.i

  • גב' נעמה כספי – מנהלת יחידת הנוער
  • גב' מילי שלף – מנהלת צהרוני בי"ס וקייטנות בית ספר של החגים והחופש