קצין ביקור סדיר

קצין ביקור סדיר (קב"ס) הוא עובד רשות ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד (מגיל 3 שנים עד 18 ובחינוך המיוחד עד גיל 21 ) . תחומי האחריות ודרכי פעולה של הקב"ס מוגדרים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מביקור סדיר למניעת נשירה והם נוגעים בשני היבטים עיקריים : בקרתי-מנהלתי וחינוכי טיפולי.

 • בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה
 • פועל לאיתור ילדים החייבים בחוק חינוך חובה שהוריהם לא ביצעו עבורם רישום למוסד חינוכי.
 • יוצר קשר עם משפחות שילדיהם נרשמו אך לא הופיעו לביה"ס.
 • יוזם פתיחת הליך משפטי כנגד ההורים לצורך אכיפת חוק לימוד חובה ועל פי חוק הנוער.
 • מעקב אחר התנהלות התיקים המשפטיים, השתתפות בדיוני בית המשפט ומתן חוות דעת בהליך פלילי המתנהל נגד הורי ילד/נער שלא למד באופן סדיר.

 

איתור ומניעת נשירה של התלמידים :

קצין ביקור הסדיר מקיים סיורים באתרים מועדים לשוטטות תלמידים בשעות הלימודים ואוסף מידע על תלמידים אלו, מקיים קשר עם מוסדות החינוך שבתחומי אחריותו, מבקר במוסדות אלה, מקיים פגישות עם הצוות החינוכי/הטיפולי (בנוגע לתלמידי ביה"ס בהקשר של מניעת נשירה והתמדה בביקור הסדיר), עם התלמידים הרלוונטיים ועם הוריהם, משתתף בוועדות- בין מקצועית, פרט, התמדה, זכאות ואפיון, לתכנון טיפול.  מסייע לשותפי תפקיד (מנהל.ת ביה"ס, רכז.ת, מחנך.ת, יועץ.ת, פסיכולוג.ית, עובד.ת סוציאלי.ת, מנהלת המחלקה לטיפול בפרט וכו'), בגיבוש ובניה של תכנית הכלה אישית שתאפשר לתלמיד.ה שבסכנת הנשירה לשמור על התמדה בביקור הסדיר.

 

טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים:

 • קצין ביקור הסדיר פועל לאיסוף נתוני היעדרות של תלמידים מבתי הספר
 •  הצלבת מידע אודות היעדרות עם מידע רלוונטי אחר המתקבל מגורמים השונים ברשות ובמשרד החינוך.
 • מעדכן את המפקחת על הביקור הסדיר במחוז על תכניות העבודה ועל אופן הטיפול בתלמידים
 • הקב"ס מנהל "תיק טיפול" דיגיטלי עבור כל תלמיד המצוי בטיפולו בו הוא מתעד את תהליך ההתערבות והטיפול שנקטו בנוגע לתלמיד (מסמכים, התכתבויות, שיחות, פגישות עם התלמיד, הורים, אנשי חינוך, גורמי קהילה וכו').

  

ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.-

 • ריכוז דיווחים על מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת
 • מעקב אחר קליטתם של תלמידים העוברים ממסגרת ברשות למסגרת מחוץ לרשות
 • דיווח לרשות אחרת אליה עבר תלמיד שבטיפולו להמשך טיפול ומעקב
 • התאמת חלופות חינוכיות אפשריות לתלמיד.
 • מעקב אחר תלמידים שלא נמצאו להן מסגרות חלופיות לאחר החלטת ועדת השמה.

 

ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

הקב"ס כמומחה למדיניות משרד החינוך בנושא הדרה ומניעת נשירה מהווה כתובת להיוועצות ומקור למידע עבור צוותי החינוך, הורים ותלמידים (חוק לימוד חובה, חוק זכויות התלמיד ,חוזר מנכ"ל מביקור סדיר למניעת נשירה, הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד, אי עליית כיתה, מסגרות לימוד, מגמות לימוד ועוד).

 

קישורים:

לנוסח מכתב רשום שעל מנהל ביה"ס לשלוח להורים על היעדרות ילדם מהלימודים כמתחייב בחוק לחץ כאן 

לטופס פניית הצוות החינוכי לקצין ביקור סדיר לחץ כאן

 

דרכי פניה לקב"ס :

טל:  09-8915005

מייל : kabas@eyedu.org.il

 

בברכת בריאות טובה ושנת לימודים פורייה

יעקב איברקן,

קצין ביקור סדיר – מועצה מקומית אבן יהודה