תחומי האחריות השירות הפסיכולוגי


השירות הפסיכולוגי החינוכי של אבן יהודה הינו גוף מקצועי, חלק מאגף החינוך של המועצה המקומית אבן יהודה. מטרתו לסייע להסתגלותו הלימודית, הרגשית והחברתית התקינה של התלמיד, במערכות החינוכיות השונות ולקדם את מערכת החינוך לקראת השגת יעדים.

הפסיכולוגיות החינוכיות מעורבות במתן מענה ברמת הפרט וברמת מסגרת החינוך והקהילה. המענים הפרטניים לילדי היישוב והוריהם כוללים : אבחון פסיכולוגי,  טיפול פסיכולוגי פרטני, טיפול קבוצתי, יעוץ והדרכות להורים, סדנאות והרצאות להורים.

השירות הפסיכולוגי פועל על פי הגישה הרואה את הפרט כחלק ממכלול מערכות המקיפות אותו – המשפחה, הגן/הכיתה, בית הספר והקהילה. ברמה המערכתית ניתנים לווי ויעוץ לצוותי החינוך בגנים ובבתי הספר, התערבויות במקרי חירום. צוות השרות הפסיכולוגי חינוכי שותף לחשיבה ולקידום מדיניות אגף החינוך וכן לפיתוח תהליכים לשיפור הטיפול בפרט.

הפנייה לפסיכולוגית החינוכית נעשית בדרך כלל באמצעות הגננת, מנהל/ת בית הספר, יועצת בית הספר או גורם אחר מהצוות החינוכי. ניתן גם  לפנות ישירות אל מזכירות השירות הפסיכולוגי.

טופס הרשאה למסירת/קבלת מידע פסיכולוגי מהשפ"ח לגורם חוץ ומגורם חוץ לשפ"ח

טופס הסכמה להתערבות פסיכולוגית

טופס בקשה לקבלת מידע בדואר אלקטרוני

את הטפסים יש להדפיס, למלא, לחתום עליהם ולשלוח למייל michal@even-yehuda.muni.il או למסור לפסיכולוגית הגן או בית הספר.

פרטי התקשרות ושעות קבלה


  • מנהלת שפ"ח: תמר שחר
  • מזכירה: מיכל קנטור

ימי עבודה: ראשון, שלישי, רביעי

כתובת: רחוב ההסתדרות 18.

משרדי השירות הפסיכולוגי החינוכי ברחוב ההסתדרות 18 נמצאים במפלס תת קרקעי שהגישה אליו אינה נגישה לאנשים עם מוגבלות פיזית בשלב זה.

עד להנגשת המבנה, תינתן אפשרות לקבוע פגישות במוסדות החינוך או בקומת הקרקע של המבנה – בתיאום מראש עם הפסיכולוגית.

בנוסף ניתן לפנות למזכירת השרות הפסיכולוגי , גברת מיכל קנטור

טלפון: 098915013  מייל: michal@even-yehuda.muni.il