מהי תכנית מתאר?

תכנית המתאר קובעת את גודלו העתידי של היישוב ומייעדת את היקף אוכלוסייתה. בהתאם לה מתוכננות שכונות המגורים, שירותי הציבור שירותי הרווחה והתשתית ההנדסית הנדרשת.

תכנית מתאר כוללנית היא תוכנית הקובעת מסגרת תכנונית ועוברת תהליכי אישור בוועדות התכנון והבנייה. ניתן להגיש מכוחה תכניות מפורטות, שמהן ניתן להוציא היתרי בנייה, כל עוד תכניות אלה תואמות לתכנית המתאר.

תוכנית מתאר כוללנית איננה מגדירה את סדרי העדיפויות ולוחות הזמנים של כל נושא ונושא אלא מהווה בסיס לתוכניות עבודה עתידיות עפ"י צרכי היישוב.

חשוב לדעת: המשמעות היא כי יאושרו אך ורק תוכניות בנייה התואמות את המוגדר בתוכנית המתאר.

תוכנית מתאר מקומית היא תוכנית מתאר ברמה של הרשות המקומית, אשר כוללת התייחסות לתיחום של שטחים, הוראות בנייה, מגבלות בנייה, מקומות לפינוי אשפה, בתי עלמין, דרכים בשטח היישוב, מבנים ציבוריים, שטחים ירוקים, תשתיות ומאפיינים נוספים של התכנון העירוני. תוכנית המתאר המקומית נגזרת מתוכנית המתאר המחוזית ומתוכנית המתאר הארצית ואינה יכולה לסתור את התוכניות בדרג שמעליה.

הכנת תוכנית מתאר כוללנית היא פרויקט מורכב וארוך שלה שלוש מטרות מרכזיות:
1. יצירת ודאות תכנונית ליישוב ושליטה על קצב התפתחות היישוב.
2. ‏התוכנית מהווה בסיס לתכנון מפורט.
3. ‏העברת מלוא הסמכויות לוועדה המקומית כדי לקדם ולאשר תוכנית מתאר מקומית מפורטת.

היסטוריית תוכנית המתאר לאבן יהודה?

התפתחותה של אבן יהודה בשנים האחרונות מתבצעת עפ"י תוכניות שאושרו בעבר מבלי שניתן להן מלוא תשומת הלב התכנונית.

עם כניסתו של אבי הררי לתפקיד ראש המועצה, הוא עצר את כל הבקשות החדשות לתוכניות בנייה ולא אושרה אף תוכנית תב"ע חדשה. בנוסף הוא הנחה את הגורמים המקצועיים לפעול להכנת תוכנית מתאר אשר תיתן מענה ופתרונות לכל הנושאים התכנונים בעתיד. בנוסף, הוקמה וועדת תוכנית המתאר, בה היו חברים מתנדבים רבים שלקחו חלק בהכנת ובניית התוכנית בליווי של משרד האדריכלים עמוס ברנדס, שנבחר מבין מספר משרדים.

כחלק ממדיניות השקיפות ושיתוף הציבור של המועצה, נערכו מספר מפגשי תושבים בהם הוצגה התוכנית, נשאלו שאלות, התייחסנו להערות, רעיונות ודעות וכן מהנדס המועצה ואדריכל התוכנית נפגשו באופן פרטני עם תושבים, וועדי שכונות ובעלי עניין.

תוכנית המתאר אושרה ע"י חברי המועצה ובחודש יולי 2020 אושרה ע"י הוועדה המקומית שרונים והוגשה לוועדה המחוזית להמשך דיונים ואישורים.

מדוע נדרשת תוכנית מתאר לאבן יהודה?

  1. וודאות תכנונית – תוכנית המתאר מנטרלת השפעות של גורמים שונים אשר מעוניינים לקדם אינטרסים נדל"ניים או כל אג'נדה אחרת אשר אינם תואמים את החזון היישובי.
  2. להוביל ולא להיות מובלים – משנה לשנה רשויות התכנון במדינה מקדמות בנייה מסיבית באזורי ביקוש על מנת לתת מענה לביקוש הגדל ביחידות דיור – תוכנית המתאר מקבעת בין השאר את סך יחידות הדיור שיבנו ביישוב ותמנע כפייה תכנונית ע"י מוסדות המדינה.
  3. פיתוח בהתאם לתוכנית המתאר מאפשר לתכנן ולנהל את המשאבים באופן יעיל מבלי לפגוע באיכות החיים ולכוון את הפיתוח בהתאם לחזון המקום – רק תוכנית מתאר תוכל להבטיח כי אבן יהודה תשמור על צביונה הכפרי למרות הגידול הצפוי באוכלוסייה.
  4. תוכנית המתאר מאפשרת לתכנן את תשתיות התחבורה, המים, החשמל ועוד בצורה מושכלת התואמת לקצב התפתחות היישוב.
  5. וודאות תקציבית – תכנית המתאר מהווה בסיס לתכנון פיננסי, היקף ההוצאות הנדרשות לפיתוח, היקפי ההכנסות הצפויות ממסי ארנונה, בהתאם לה ניתן להכין תכניות לפיתוח החינוך, הרווחה, הקהילה, החזות, הביטחון ועוד.
  6. עבודה מול משרדי הממשלה – תוכנית המתאר מאפשרת למועצה המקומית לייעל ולדון באופן מעשי עם משרדי הממשלה הרלוונטיים על תוכניות והקצאת משאבים. רשות מקומית שמשלימה תכנית כזו זוכה לעידוד משרדי הממשלה בכל הקשור ליכולתה לאשר בעתיד תכניות נקודתיות ברחבי העיר ביתר יעילות, תוך הפחתת המכשולים הבירוקרטיים.

תוכנית המתאר – חזון היישוב

1 .ישוב מגוון השומר על "רוח" של מושבה.
2 .ישוב מיוחד ואטרקטיבי במיקום מרכזי ונגיש.
3 .ישוב ירוק.
4 .ישוב הנותן מענה טוב לצורכי הציבור, התחבורה, התעסוקה, הכלכלה, והסביבה.

אתגרים איתם מתמודדת התכנית

1 .אופי – מבנה הישוב, מרכז הישוב וגובה בניה.
2 .תחבורה – יציאות מהישוב, בתוך הישוב ותחבורה ציבורית.
3 .שטחי ציבור – מחסור בגדולים ועודף בקטנים.
4 .מגורים – יצירת תמהיל, פינוי-בינוי, בניה חדשה.
5 .תעסוקה ומסחר – בסיס כלכלי לישוב ותעסוקה לתושבים.
6 .שטחים פתוחים – פריסה מאוזנת ושימושית.