תקציב שנתי (שוטף)

 
עם כניסתו של מתן כצמן לתפקיד ראש המועצה, הוא הוביל יחד עם צוות הנהלת המועצה עיון ובחינה מחדש של התקציב, ביסוס על תכניות עבודה שנתיות, תוך התחשבות בצרכים ובחזון של אבן יהודה.
מתוך כוונה לייצר שותפות ושקיפות, לראשונה בתולדות המועצה, יפורסמו לציבור דברי הסבר מפורטים על התקציב, אותם מכין גזבר המועצה. זהו מסמך המועבר מדי שנה לחברי המועצה לאישורם, אך לא מפורסם לציבור הרחב, וכעת לראשונה יפורסם באתר המועצה לעיון הציבור ומתוך תפיסה כי לציבור מגיע לדעת מהם מקורות ההכנסה של המועצה ומה הן הוצאותיה.
 

 

לכל הרשויות המקומיות בארץ יש מבנה תקציב אחיד ומחייב, כמפורט בחוברת מבנה התקציב הרגיל של רשות מקומית משנת 1994.

זהו התקציב השוטף של המועצה והוא אומדן הכנסות והוצאות הרשות בגין פעילותה הצפויה לתקופה של שנת כספים אחת מה –1 בינואר ועד ה – 31 בדצמבר של אותה שנה.

מועצת אבן יהודה היא רשות איתנה בעלת תקציב מאוזן, כלומר, הוצאות המועצה שוות להכנסות ועל מנת לשמור על מעמד זה המאפשר להתנהל באופן עצמאי ולספק איכות חיים ברמה גבוהה, התקציב מתוכנן ומנוהל בקפידה ובאחריות רבה.