תקציב שנתי (שוטף)

 

לכל הרשויות המקומיות בארץ יש מבנה תקציב אחיד ומחייב, כמפורט בחוברת מבנה התקציב הרגיל של רשות מקומית משנת  1994 .

זהו התקציב השוטף של המועצה והוא אומדן הכנסות והוצאות הרשות בגין פעילותה הצפויה לתקופה של שנת כספים אחת מה –1 בינואר ועד ה – 31 בדצמבר של אותה שנה.

עם תחילת כהונתו של אבי הררי כראש מועצה עמד תקציב המועצה (2014) על כ- 65 מיליון ₪ ועלה בהדרגה. נכון לשנת 2022 תקציב המועצה עומד על  87 מיליון ₪ .

התקציב השנתי של המועצה באבן יהודה מתבסס בעיקר על הכנסות מכספי הארנונה ומופנה חזרה להשקעה בתושבים ובאיכות החיים בתחומים כגון: ביטחון, חינוך, רווחה, ניקיון , פינוי אשפה, מיחזור, חשמל , גינון , שכר כלל עובדי המועצה וכדו'.

העלייה המשמעותית לאורך השנים האחרונות של תקציב המועצה הופנה בעיקר לסעיפים התקציביים המופנים לחינוך ולחזות (ניקיון, פינוי אשפה, גינון וכו').

סך תקציב החינוך והתרבות מהווה כיום כ-33% מתקציב המועצה.

תקציב החזות, איכות החיים והסביבה מהווה כיום כ- 20% מתקציב המועצה.

ההשקעות המשמעותיות בתחומים אלה כמו גם בתחומים נוספים הביאו את המועצה בשש שנים האחרונות להכרה מדי שנה על היותה רשות איתנה, לזכייה מדי שנה בפרס שר הפנים בניהול תקין של הרשות המקומית ולזכייה מדי שנה בפרס 5 כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל יפה .

מועצת אבן יהודה היא רשות איתנה בעלת תקציב מאוזן, כלומר, הוצאות המועצה שוות להכנסות ועל מנת לשמור על מעמד זה המאפשר להתנהל באופן עצמאי ולספק איכות חיים ברמה גבוהה, התקציב מתוכנן ומנוהל בקפידה ובאחריות רבה.

 

תקציב פיתוח

תקציב הפיתוח מיועד לעבודות הפיתוח ונכון לשנת התקציב 2022 הוא עומד על 351,705,000 ₪ . התקבולים לסעיף זה מגיעים ממשרדי הממשלה, אגרות והיטלים המשולמים ע"י התושבים וקרנות השבחה של הרשות.

חשוב לדעת:
עפ"י החוק חל איסור להעביר כספים בין התקציב השוטף לתקציב הפיתוח ולהיפך.
שני התקציבים מנוהלים בנפרד ובחשבונות בנק נפרדים.

תקציב פיתוח תלת שנתי

זהו תקציב המיועד להשקעות ופיתוח פרויקטים בטווח של שלוש שנים וכולל את תקציב הפיתוח של השנה בה אושר התקציב וכן את תקציב הפיתוח לשתי השנים הבאות אחריה.

כחלק מאישור תקציב 2022 במליאת המועצה אושר תקציב פיתוח תלת שנתי ע"י חברי המועצה לשנים 2024 – 2022 על סך 444,155,000 ₪ (כולל בתוכו את תקציב הפיתוח של שנת 2022).

התקציב כולל השקעות בבתי הספר וגני הילדים, הנגשת מבני ציבור ושטחים ציבוריים, המשך פיתוח ושדרוג תשתיות, כבישים, מדרכות, מעגלי תנועה וכיכרות, פיתוח מתחמים, הקמת גני משחקים וגנים ציבוריים ופרויקטים רבים נוספים.

 

תקציב בלתי רגיל (תב"ר)

התב"ר הוא התקציב המיועד לביצוע של סעיף מסוים מתוך תוכניות העבודה לפיתוח שאושרו, השנתית והתלת שנתית, .

למרות שניתן אישור לתקציבי הפיתוח , גזבר המועצה מביא לאישור מליאת המועצה כל סעיף בתוכנית (תב"ר) לפני כל תחילת ביצוע ולאחר וידוא כי התקציב שתוכנן אכן קיים וניתן לצאת לעבודה.