אחד המאפיינים הבולטים של המאה ה-21 הוא התפתחותן המהירה של טכנולוגיות מחשבים ותקשורת. טכנולוגיות אלו משפיעות על חיי היום-יום במגוון תחומי החיים. הילדים חיים בעולם רווי טכנולוגיה ועושים בו שימוש לצרכיהם. הנחת תשתית ללמידה מתוקשבת תאפשר לביה"ס לצמצם פערים בין העולם הפנימי לחיצוני ולהיות רלוונטי ללומדים. השינוי שחוללה טכנולוגיית המידע מאופיינת בקצב מהיר ויוצרת תחושה של חיים בעידן אי הוודאות. דבר המציב בפנינו אתגר לחשיבה ובחינת תפקיד ביה"ס בעתיד ומיהו בוגר ביה"ס העתידי? עלינו לקבוע יעדים ברורים המכוונים לא רק למה שמוכר ולמקובל כיום, אלא בעיקר לשימוש מושכל ואוטונומי בטכנולוגיה עתידית.

 

בפני מערכת החינוך ניצבת מטרה לטפח תלמיד בעל כישורים ומכוונות עצמית ללמידה בסביבה עתירת טכנולוגיה. טיפוח לומד מיומן למאה ה- 21 : בעל דרכי חשיבה יצירתיות, חדשניות, בעל חשיבה ביקורתית היודע לשאול, לחקור, לאסוף נתונים באופן מושכל, לפתור בעיות בעולם דינאמי ולקבל החלטות. לומד היודע להשתמש בכלים התקשורתיים- טכנולוגיים להפצת הידע החדש. לומד היודע להתנהל בעבודת צוות שיתופית ואפקטיבית. הדבר מחייב שינוי גישה בכל הקשור למידע: ארגון ואגירה של המידע, דרכי התקשורת להעברת המידע, מידת הזמינות שלו, דרכי הגישה אליו וכן באופני הייצוג של המידע בטקסטים הדיגיטליים. עלינו לשאוף להביא את הבוגרים להישגים המשלבים הבנת הטכנולוגיה וכישורי חשיבה ולמידה, לצד תפעול יעיל של הכלים העומדים לרשותם כיום ובעתיד.

חינוך פורץ ומטווה דרך המהווה סמן חברתי- חינוכי- טכנולוגי בארץ ובעולם.

בפני מערכת החינוך ניצב האתגר להכין את ילדינו לחיים בעידן המידע, לביטחון ולהצלחה בכלכלה הגלובלית. מטרתנו: לקרב את בית הספר לעולמם של התלמידים ולבנות עבורם ועבור המורים סביבת למידה רלוונטית, מגוונת, עתירת משאבים ועדכנית, תוך שימוש באמצעים משוכללים ונוחים:

 • לניהול תהליכי הוראה, למידה והערכה מתוקשבים
 • ליצירת רצף בין בית הספר והבית
 • להכנת התלמידים לעולם של המאה ה-21
 • לשיפור הישגים תוך מתן מענה לצרכים שונים

מטרות ויעדים:

בית הספר הוא חלק משמעותי מסביבת החיים של הילדים. קיימת כמובן זיקה ישירה בין המציאות בבית-הספר לבין העולם הסובב אותה. הטכנולוגיה מציבה בפני בית-הספר מספר מטרות:

 • שימוש ביתרונות הגלומים בטכנולוגיה המתחדשת לקידום ההוראה והלמידה ולהעמקת ההישגים הלימודיים.
 • קישור בין עולם המבוגרים ומציאות השדה המקצועי לבין הנעשה בבית הספר.
 • שיפור תהליכי הוראה-למידה- הערכה.
 • שילוב המחשב בסביבה הלימודית ובתהליכים המתרחשים בה.ה·רחבת הידע המקצועי של המורים והצבת אתגרים חדשים: מקומם של התכנים בעידן של נגישות רבה
 • מידע, ניהול ידע, שליטה במיומנויות למידה ומיומנויות מחשב, רשתות חברתיות והשפעתן הסביבתית.
 • מתן מענה לשונות: בעלי סגנונות למידה שונים, צרכים ייחודיים ותחומי עניין נבדלים, בעזרת סביבה טכנולוגית מתוקשבת.
 • שיח ערכי- חברתי בסוגיות של אתיקה מקצועית, חינוך מוסרי בסביבה תקשורתית עדכנית.