מנהל מחלקה: שמשון זכריה 

כתובת: המייסדים 53 אבן יהודה
נייד: 2113022 -054
טלפון: 8915020 – 09 (משיבון)  
פקס: 09-8997315 
שעות קבלה: ימים א -ה, 08:30 עד 15:30

 

מר שלו שמע - פקח

גב' יערה יעקב - פקחית

טלפון: 09-8915039

 

אודות המחלקה 

ייעוד מחלקת הביטחון לרכז את כלל פעילויות הביטחון בשטח המוניציפאלי של מועצה מקומית אבן יהודה.

מגוון הפעילויות והמשימות , הוא רחב ומתבטא בנושאים הבאים: 

 1. אבטחת מוסדות החינוך (בתי ספר + גני ילדים) 
 2. אבטחת אירועים כדוגמת אירועי יום העצמאות , אירועי פורים וכו` . 
 3. הפעלת סיור ישובי במתן מענה לאירועים : בטחון, מניעת גניבות רכוש וכו` . 
 4. טיפול במערכות אזעקה וכיבוי אש של מוסדות חינוך. 
 5. אחזקת מקלטים ציבוריים. 
 6. יחסי גומלין עם המשטרה לשיפור שירות המשטרה וסיוע לכוחות המשטרה ומשמר אזרחי. 
 7. ריכוז נושא מל"ח במועצה (משק לשעת חירום) , הכנת גורמי המועצה למצבי חירום בכדי לתת מענה לצרכים המתהווים בעיתות חירום. 
 8. ניהול פרויקט הקמת מוקד המוניציפאלי ומצלמות ברחבי הישוב 

 

פעילות מחלקת הביטחון 

אבטחת מוסדות חינוך 

 1. הרחבת שת"פ בין אגף הביטחון במשרד החינוך ובין משטרת ישראל במגמה להעלות ולשפר  את רמת האבטחה במוס"ח .
 2. דרישה להגדלת שמירה בגני ילדים ובבתי הספר. הגברת שיתוף פעולה עם קב"ט המחוז לבין משטרת ישראל.
 3. הגברת השותפות בקביעת תקני שמירה / אבטחה.
 4. המשך שיפור המיגון במוס"ח - גידור , לחצני מצוקה , חיבור למוקד.
 5. הערכות מוס"ח בהתאם להתרחשויות ואירועים בכל הקשור לטיולים ולהסעות תלמידים.
 6. הטמעת תיק הביטחון המוסדי .
 7. הכנת תיקי שטח לשע"ח בכל בתי הספר וגנ"י , הכוללת שרטוטים.
 8. ביצוע פיקוח על הדרכת הביטחון - כולל מסיבות סיום בתי ספר.
 9. הכנת תוכנית עבודה שנתית וביצועה

 

שעת חירום

 1. מעקב על ביצוע חוזרי המנכ"ל
 2. הכשרת סגל הוראה , מגישי עזרה ראשונה.
 3. בדיקת השלמת ציוד חירום במקלטים / מרחבים מוגנים. קיום השתלמויות לסגל ההוראה , כיבוי אש ע"י קציני כיבוי .
 4. ביצוע השתלמויות עזרה ראשונה לצוותי עזרה ראשונה.
 5. הדרכת "חינוך לחירום" ע"י מאלשחיות (חיילות מדריכות לשעת חירום).
 6. הגברת מוכנות מערכת החינוך לשע"ח ע"י:
 7. ביצוע תרגיל ירידה למקלטים.
 8. ביצוע תרגיל רעידת אדמה (פינוי המוסד).
 9. ביצוע תרגיל שריפה.
 10. ביצוע תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך
 11. הדרכת רכזי ביטחון בית ספרי
 12. ביצוע ביקורות קמ"ח (קצין מוס"ח פיקוד העורף ביום התרגיל) משותפת.
 13. צופרים לשעת חירום .
 14. כפיפות ישירה לראש המועצה

 

פעילות בתחום מוסדות החינוך: 

סיורי בוקר במוסדות החינוך 

 1. ביקורות יומיות למאבטחים.
 2. שיבוץ מאבטחים.
 3. קשר יום יומי עם מנהלי בתי הספר והגננות.
 4. ביצוע סיורי בוקר בבתי הספר ובגני הילדים בהתאם לתוכנית עבודה שבועית.
 5. ווידוא שמירה של חברת האבטחה על בתי הספר.
 6. קיום סריקות (לגילוי חפצים חשודים, פריצות).
 7. ביצוע ביקורות תקופתיות בבתי הספר ובגני הילדים.
 8. בדיקת תקינותם של מתקני ביטחון ואמצעי ביטחון במוסדות החינוך כגון: כיבוי אש, עזרה ראשונה, נשק וכו`. זאת בתיאום עם גורמי הביטחון המקומי (משטרה, משא"ז). 


תרגילי חרום בבתי הספר

 1. תרגילי עירנות. תרגיל פינוי. תרגיל ירידה למקלטים. הכנת המוסד החינוכי לתרגיל הארצי.
 2. ביצוע תרגילי ערנות בבתי הספר ובכלל זה, הנחת מטען דמי לצורך בחינת זמן תגובה של המאבטח ושל המוסד וזאת בתיאום עם תחנת משטרה.
 3. ביצוע תרגילי פינוי של אוכלוסיית בתי הספר בתיאום עם המשטרה, משא"ז ומנהלי בתי הספר ומשרד החינוך
 4. ביצוע של תרגילים לקראת התרגיל הארצי במוסדות החינוך. 


אימונים הדרכות וטיולים

 1. נוהלי התנהגות לגננות בעת אירוע חירום
 2. נוהלי התנהגות למנהלי בית ספר/רכזי ביטחון בית ספרי בעת אירוע חירום
 3. הדרכות ותרגילים למאבטחים וסיירים.


תחומי אחריות עיקריים בתחום הביטחון במועצה

מחלקת הביטחון במועצה מרכזת את תחום בטחון מוסדות החינוך בפרט והביטחון במועצה בכלל.

 1. ריכוז ועדות הביטחון של הרשות המקומית.
 2. הפעלה וקביעת סדר יום לדיונים של ועדת הביטחון במועצה.
 3. ביצוע פעילויות והתארגנות בתחום הביטחון ושורתי החירום.
 4. ריכוז ועדת המל"ח המקומית (מל"ח - משק לשעת חירום) ופיקוח להפעלתה המסודרת של הוועדה.
 5. תחום מל"ח ופס"ח (פס"ח , פינוי סעד חללים).
 6. ייצוג הרשות המקומיות בנושאי חירום ובטחון כלפי משרדי הממשלה, צה"ל , משטרת ישראל, מל"ח (פס"ח) וגורמים נוספים העוסקים בחירום ובטחון.
 7. קישור ותיאום בין כל הגורמים העוסקים בביטחון ושרותי חירום ברשות המקומית.
 8. קישור, תיאום וטיפול בכל הקשור בתרגול ואימון עובדי הרשות המקומית בנושאי חירום ובטחון.
 9. בטיחות מוסדות חינוך: 
  1. פיקוח והגברת המודעות הביטחונית במוסדות החינוך בהתאם למדיניות הרשות המקומית, משטרת ישראל, משרד החינוך.
  2. אחריות על הביטחון השוטף במוסדות החינוך.
  3. אחריות לקיום תרגילי חירום בבתי הספר.
  4. אחריות לקיום אימונים והדרכות למורים ולתלמידי בתי הספר ולאבטחת טיולים מאורגנים.
  5. דואגת לשיפור אמצעי המיגון במוסדות החינוך (גידור , כיבוי אש, עזרה ראשונה, אבטחה)
    

מל"ח - משק לשעת חירום 

 • ריכוז הכנת תוכנית המל"ח השנתית בתיאום עם רמ"ט מל"ח מחוזי ובהתאם להנחיות ראש הרשות.
 • ריכוז ביצוע התוכנית שאושרה ותוקצבה ע"י רכישת ציוד, הקמת מחסנים ומרכזי הפעלה.
 • טיפול בריתוק כח אדם ורכב בתיאום עם גורמי מל"ח , משרד העבודה משרד התחבורה.
 • ריכוז ותיאום אחזקת ציוד המל"ח. פיקוח ווידוא שהציוד ישמש לייעודו בלבד.
 • כפיפות ישירה לראש המועצה 


משטרת ישראל

 • קישור ותיאום בין משטרת ישראל לרשות המקומית וייצוג כנציגה של הרשות המקומית בכל הנושאים המשותפים.
 • קישור ותיאום בין קציני האבטחה של משטרת ישראל לרשות המקומית בכל הנוגע לאבטחת מוסדות ציבור, מיגון מקורות מים ואבטחת מוסדות חינוך.
 • משא"ז - ריכוז נתונים להכנת תקציב המשא"ז , התקנת בסיסי הפעלת שא"ז ואחזקתם, מתן סיוע לגיוס מתנדבים למשא"ז. 
 • צילה – תיאום וקישור בין הכוחות הפועלים בשטח להבטחת שת"פ


צה"ל

קשר בין הרמה המקבילה למרחב הרשות המקומית ( יקל"ר, מרחב, מחוז ) לרשות המקומית בכל נושאי החירום והביטחון ריכוז ותיאום של הכנת תקציב הג"א ומעקב אחר ביצוע התקציב. 
מרכז את הטיפול במחסני הג"א וערכות מגן.

 

אירועים

במהלך כל ימות השנה מחלקת הביטחון פועלת בשיתוף מחלקות המועצה ומספקת אבטחה לכל האירועים עפ"י דרישת משטרת ישראל בנושא הביטחון והבטיחות. 
כל האירועים במועצה מאובטחים ע"י מחלקת הביטחון הן באירועים גדולים והן באירועים הקטנים ניתן להבחין בין שני סוגי האירועים .

 • אירועים תחת כיפת השמיים. 
 • אירועים סגורים.
 • באירועים תחת כיפת השמיים - קיים תאום עם משטרת ישראל לצורך קבלת אישורים , הכנת תוכנית אבטחה, הכנת תוכנית בטיחות ואישורי בטיחות .
 • באירועים סגורים - ככלל אין צורך בקבלת אישורים מהמשטרה ,אך יש צורך בהכנת תוכנית אבטחה ויישומה בעזרת  מאבטחים מחברות האבטחה. 
 • לכל אירוע המתקיים בשטח הציבורי יש להגיש בקשה - חייב לעבור דרך מחלקת הביטחון במסירה ידנית ולקבל אישור על כך

 

מחלקת פיקוח

מנהל המחלקה: שמשון זכריה
טלפון: 09-8915000  שלוחה 0
פקס: 09-8997315
דוא”ל: kabateven@gmail.com 
כתובת: המייסדים 53 אבן יהודה
קבלת קהל במחלקת הפיקוח:
ימים ב’, ד’ בין השעות 09:30-11:00 {בתאום טלפוני מראש}
יום ג’ בין השעות 15:00-16:30
 

הפקח
מחלקת הפיקוח היא הזרוע הביצועית של המועצה בכל הנוגע לשמירה על חוקי העזר של המועצה, איכות הסביבה, ניקיון, מניעת מפגעים ומטרדים, תברואה, פיקוח עסקים ושמירה על שלום הציבור. המפקחים מסיירים בניידות סיור בכל רחבי הישוב כדי להבטיח את איכות חיי התושבים. פקחי הרשות רושמים דוחות לתושבים שמפרים את חוקי העזר של הישוב. תושב אשר קיבל דוח, יוכל לשלמו בבנק הדואר או בבנק, או להישפט בפני שופט בבית משפט השלום בנתניה במועד המצוין על גבי הדוח.

צוות מחלקת הפיקוח אחראי על מספר תחומים עיקריים:

 • אכיפת חוקי עזר
 • שמירה על איכות הסביבה:
 • ביצוע ביקורות בשטחים ציבוריים, ובשטחים פרטיים פתוחים כנגד מפגעים כגון: התחברויות לא חוקיות לתשתיות, השלכת פסולת במקומות ציבוריים, עשבייה, גזם שהוצא לא במועד וגרוטאות רכב.
 • כמו כן אחראית המחלקה על הצבת פחי אשפה במקומות מוגדרים ואכיפה נגד השלכת פסולת ביתית מחוץ לפחי הזבל.

פיקוח על שילוט:
מדי שנה עורכת מחלקת הגבייה בדיקה של כל השלטים המוצבים ביישוב. לבעלי שלטים שהוצבו ללא רישיון נרשם דוח על פי הצורך.
בנוסף, המחלקה מבצעת פעולות אכיפה שוטפות נגד תליית מודעות פרטיות המשחיתות ציוד, רכוש ומבנים בישוב.

פיקוח על בעלי חיים:
המחלקה יוזמת חיסונים נגד כלבת ומפעילה לוכד לכלבים משוטטים. כמו כן רושמים פקחי המחלקה דוחות לבעלי כלבים משוטטים.
אכיפה מנהלית על אחזקת כלבים.

פיקוח על עסקים:

 • פיקוח על שעות פתיחת וסגירת עסקים על פי חוקי מדינה וחוקי העזר.
 • מתן דוחות לעסקים הפועלים ללא רישיון עסק.
 • מסירת צווי זימון לבתי משפט לבעלי עסקים המפרים את חוקי המדינה וחוקי העזר.
 • מעקב אחר שינויים פיזיים בשטחים פתוחים:
 • מעקב אחר שינויים פיזיים במגרשים (קרוונים, וכו’) ודווח לוועדה לתכנון ובנייה (שרונים).

להגשת תלונה:
מוקד מועצה טל: 09-8915000 שלוחה 0
אתר המועצה :  https://www.even-yehuda.muni.il
אפליקציה אבן יהודה: 
להורדה באנדרואיד לחצו כאן
להורדה באיפון לחצו כאן


 מערך הסיור 

מערך הסיור מופעל ע"י מחלקת הביטחון באמצעות אחת מחברות השמירה.
הסיורים עובדים עפ"י הצרכים הקיימים ומשתנים עפ"י הפרמטרים הבאים:  

 • איומי פח"ע . 
 • רמת הפשיעה . 
 • עונות השנה 
 • חופשת תלמידים

ככלל פועלת הניידת עפ"י הפירוט הבא:

 1. משמרת בוקר – שתי ניידת. 
 2. משמרת צהריים – שתי ניידות . 
 3. משמרת לילה - שתי ניידות. 

 

להלן המשימות המוטלות על סיירי מחלקת הביטחון : 

 1. טיפול באירועים בישוב (הקמות רעש , וונדליזם ושריפות). 
 2. סיורי מניעה למניעת פשיעה וזאת עפ"י מיפוי פשיעה. 
 3. סיורים לאבטחת אירועים . 
 4. סיורי מניעה בבתי ספר ומוסדות ציבור כולל כל מתקני העירייה המחוברים למוקד.