מערכת החינוך באבן יהודה, שמה לנגד עיניה, ערכים של טיפוח המצוינות ומתן הזדמנות שווה לכל התלמידים, בפעילויות חינוכיות-תרבותיות לכל שכבות הגיל. 

התפיסה החינוכית ביישוב היא שלכל תושב / תלמיד צרכים חברתיים ורגשיים בנוסף לצרכים הלימודיים.  

מנהל מחלקת החינוך פועל להובלת מערכת חינוך המעודדת: חדשנות, שילוב תכנים מעמיקים בכלל הפעילויות, קידום תכניות ומסגרות ייחודיות  

בתי הספר נמצאים בעיצומו של תהליך הטמעת תכניות תקשוב שמטרותיהן הינן הנחלת פדגוגיה חדשנית ומיטבית בבית הספר בשילוב טכנולוגיית המידע והתקשוב וכן הקניית מיומנויות המאה ה-21 לתלמידים ולמורים כאחד.