גזברות המועצה מטפלת בכל הנושאים הקשורים בהכנת תקציב הרשות ובמעקב שוטף אחר ביצוע התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח ברשות.

הגזברות אחראית על קיום קשר רציף עם משרדי ממשלה לקידום ענייני תקציבי הרשות ויישומם, כמו כן מטפלת הגזברות בתשלומים לספקים, שכר לעובדים, הנהלת חשבונות, ביטוחים וערבויות. 

 

שעות קבלת קהל:

ימים א,ב,ד,ה  08:00-15:00
יום ג' 08:00-14:00 ו 16:30-19:00
 

פרטי יצירת קשר:

אשר שמע - גזבר המועצה
נייד: 054-5994444

קרן יפרח – עוזרת גזבר
נייד: 054-5600964

טלפון משרד:8915006 09
דוא"ל: gizbarut@even-yehuda.muni.il