מפגשי תנ"ך עם שושנה פרבר

התנ"ך בראיה אחרת המשפחה בתנך: ברכות, קללות, נדרים, שבועות, שידוכים, קנאה ותאווה

מעניין ומרתק.

פגישה אחת לשבועיים בימי חמישי בשעה 09:00
כניסה: 30 ₪