1. הרישום לספריה ניתן כשירות לציבור, ואינו כרוך בתשלום.  
 2. כרטיס הקורא הוא אישי. אין הגבלה על מספר הכרטיסים שניתן לפתוח לכל משפחה. 
 3. קורא שנרשם לספרייה רשאי לשאול 2 ספרים בעברית + 2 ספרים באנגלית. 
 4. קורא רשאי להחזיק ברשותו ספר לתקופה שלא תעלה על 30 יום, וספר בהשאלה מוגבלת - לתקופה שלא תעלה על 14 יום, או מעבר למועד המצויין על-גבי טופס מועד ההחזרה - המאוחר מביניהם. קורא יוכל להחזיק ברשותו ספר מעבר למועד שנקבע, אך ורק אם האריך בעצמו את תקופת ההשאלה באמצעות הקטלוג המקוון, או קיבל לכך אישור מהספרייה. 
 5. ניתן לשאול גם חוברות של כתבי-עת (מלבד החוברת האחרונה שהתקבלה), לתקופה של 7 ימים. 
 6. הקורא מתחייב לשמור על שלמות הפריטים המושאלים וניקיונם, ולהקפיד להחזירם לספרייה במועד הנקוב. נתגלו נזקים בעת החזרתם, יתבקש הקורא לרכוש פריט חדש במקום הפריט שניזוק.
 7. ניתן לשאול ספר מוקלט במקום ספר מודפס.
 8. השאלת סרטי DVD כנגד פתיחת כרטיס מנוי ייעודי.
 9. כנגד כל כרטיס קורא תופקד למשמורת המחאה בסך 150 ש"ח (75 ₪ לכל ספר). ההמחאה תהיה לפקודת "המועצה המקומית אבן-יהודה", ללא תאריך הפקדה, ולא יירשם עליה "צ'ק פיקדון". ההמחאה לא תשמש כתשלום עבור השירות. היא תישמר בכספת, להבטחת החזרת הספרים לספרייה, במצב בו הושאלו.
  הספרייה תפקיד את המחאת המשמורת אך ורק אם פריט שהושאל לא הוחזר לספרייה לאחר 60 יום מהמועד הנקוב להחזרתו, ולאחר שהקורא קיבל 3 תזכורות על האיחור,
  והודעה על המועד בו תופקד ההמחאה. 
  • במקרה שיתקיימו התנאים בהם רשאית הספרייה להפקיד את ההמחאה, תהיה רשאית לרשום בה את תאריך ההפקדה. 
  • לאחר שהופקדה המחאת המשמורת בבנק, בהתאם לנוהל שלעיל, לא יוכל הקורא להחזיר את הספר ולדרוש את הסכום שנגבה בגין אי החזרתו במועד. 
  • משפחה שהמחאת המשמורת שלה הופקדה, ותרצה להמשיך לקרוא בספרייה, תפקיד המחאת משמורת חדשה. 
  • משפחה שתבקש להפסיק את המנוי בספרייה, ותחזיר את כל הפריטים שברשותה, תקבל חזרה את המחאת המשמורת תוך 7 ימי עבודה. משפחה שהודיעה על רצונה להפסיק את המנוי בספרייה, אך לא הגיעה לספרייה על-מנת לקבל את ההמחאה, רשאית הספרייה להשמיד את ההמחאה ללא הודעה נוספת. 
 10. תושב אבן יהודה שמעוניין לשאול רק ספרים דיגיטליים, יגיע לספרייה, יירשם כקורא ויוכל לשאול ספרים להנאתו.

להורדת טופס ההרשמה לחצו כאן