סמל

טלפון גן

גן

גננת

סייעת

כתובת

569368

7461759

יערה 3-4 חנ"מ

עדי בינשטוק

אורנה צאירי

המתמיד 4

571760

8849809

לוטם 5-6 חנ"מ

רותם בן שלום

עפרה יעקב

השרון 67