המועצה  דוחה את הגשת מכרז 41/19 למתן שירותי הקמה תחזוקה וניהול תוכן אתר אינטרנט

ליום שלישי 31.12.19 בשעה 12:00 בצהרים במסירה אישית במשרדי המועצה.

 

  אבי הררי

ראש המועצה

 

פירוט מכרזים מעודכן_23072019.pdf