הודעה לעיתונות

משרד הבריאות מבקש להבהיר -
1. החל מהיום 9.3.2020 בשעה 20:00, תושב ישראל השב לארץ מכל מדינה שהיא יהיה מחויב בבידוד בית למשך 14 יום ממועד חזרתו.

2. בהתאם לכך, החל ממועד זה, תתאפשר כניסתם של מי שאינם תושבי ישראל רק אם יש להם יכולת מוכחת לבידוד בית בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

3. לגבי תיירים הנמצאים בישראל, יינתן להם זמן לעזוב את ישראל באופן מסודר בימים הקרובים. עד למועד עזיבתם הם יחויבו בשמירה על 5 כללים:
• אם יש תסמינים – יש להתקשר למד"א באופן מידי.
• להקפיד הקפדה יתירה על היגיינה.
• להימנע ככל הניתן מהתקהלויות.
• לא ניתן לצאת למדינות שכנות ולחזור לישראל.
• יש לתעד את מסלול השהייה בישראל.
4. מי ששב לישראל ממדינות אחרות ב-14 יום האחרונים, ואינו נמצא כבר בבידוד בית על פי הוראות משרד הבריאות, אינו מחויב בבידוד בית, אך אם הוא יחוש בתסמיני המחלה, הוא מחויב להיכנס לבידוד בית באופן מידי וליצור קשר עם מד"א להמשך בירור רפואי.
5. יובהר, כי אנשים שנמצאים כבר בבידוד על פי הוראות קודמות של משרד הבריאות – ימשיכו את הבידוד עד להשלמת 14 יום ממועד חזרתם לארץ.

אייל בסון
דובר מ.הבריאות