שיטות טיהור למשטחים מזוהמים בנגיפי קורונה - סקירה.pdf