המועצה המקומית אבן יהודה ואגף ההנדסה עושים כל מאמץ להמשיך ולתת שירות לתושבים ככל הניתן תחת המגבלות הנגזרות מהנחיות משרד הבריאות.
 
אנו מבקשים לעדכן כי ניתן להמשיך ולהגיש בקשות לאגף ההנדסה באמצעות מיילים בלבד. עובדי האגף יצרו קשר טלפוני עם המבקשים.
 

יש להגיש (בדוא"ל אחד) את המסמכים הבאים:

  • עבור בקשות להיתר - בקשה להיתר בפורמט DWF
  • עבור בקשות להיתר - טופס לחישוב אגרות והיטלים (ניתן למצוא באתר המועצה).
  • עבור בקשות שאינן בקשות להיתר - תכניות ומסמכים בפורמט PDF.
  • נסח טאבו עדכני לחצי שנה האחרונה (ניתן להפיק מאתר משרד המשפטים).
  • החלטת ועדה אם קיימת (ניתן למצוא באתר הוועדה המרחבית שרונים).
  • עבור בקשות להיתר - יש לצרף תיק מידע.
  • בכותרת הדוא"ל יש לציין את סוג הבקשה, האם זו תכנית חדשה לבדיקה + רחוב ומספר בית + שם המבקש
  • בגוף הדוא"ל יש לציין את שם המתכנן וטלפון ליצירת קשר.

 

את הבקשות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל הבאה:

ey.rishuy@gmail.com

 

לתשומת לבכם כי על פי ההנחיות לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית באגף ההנדסה. 
לצורך העברת תכניות לחתימה יש לתאם מול מזכירות האגף בטלפון: 09-8915029 

 

תודה על שיתוף הפעולה.