WhatsApp Image 2020-03-25 at 19.48.59.jpe

כולנו יחד באבן יהודה ערבים זה לזה, מגלים אחריות ונשארים בבית.

מועצת אבן יהודה מצטרפת ליוזמת פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי, וקוראת לתושביה להישאר ככל הניתן בבתיהם ולהימנע מיציאות מיותרות למרחב הציבורי.