ביה"ס נמצא בעיצומו של תהליך הטמעת תוכנית תקשוב בית ספרית שמטרותיה הינן הנחלת פדגוגיה חדשנית ומיטבית בבית הספר בשילוב טכנולוגיית המידע והתקשוב וכן הקניית מיומנויות המאה ה-21 לתלמידים ולמורים כאחד.

תהליך הלמידה בסביבה המתוקשבת יתבצע במגוון מסגרות: קבוצות גדולות, קבוצות קטנות, עבודה המותאמת למטרות הפרט, צרכיו, תחומי התעניינותו, ניסיונו הקודם ותעמיד בידיו את הכלים לסיפוק הסקרנות והעניין שלו.  התהליך ייתן מענה לצורך לפתח אצל התלמידים מיומנויות בתחום החשיבה מסדר גבוה ופתרון בעיות, טיפול במידע דיגיטלי והתקשורת, ובמיומנויות  עבודה שיתופית ויכולת ללמידה עצמאית.

כיתות חכמות מקוונות: 
במימון המועצה וההורים הוסבו  כיתות הלימוד ל "כיתות חכמות". בכיתות החכמות יש למורה אפשרות לחבר מחשב נייד למקרן, למערכת רמקולים ולאינטרנט ולהקרין לכיתה, על מסך איכותי, תכנים פדגוגים הנמצאים על מחשבו האישי או במאגרי מידע אחרים הנגישים דרך רשת האינטרנט.

פורטל בית ספרי חינוכי: 
פורטל בית ספרי שהינו סביבת למידה מקוונת, וסביבה ארגונית מקוונת פועל בבית הספר כ 18 חודשים.לפורטל תפקיד חשוב בקשר שבין בית הספר לקהילה ובחלקו יהיה פתוח לקהל הרחב. בפורטל מרחבים כיתתיים, מרחבי מקצועות ומרחב אישי המאפשר קשר מורה -תלמיד. הוא יהיה נגיש מכל מקום, יאפשר רצף למידה בין הכיתה לבית, וההורים יוכלו להיות שותפים פעילים בתהליך הלמידה של ילדיהם. הפורטל יכיל מאגר תכנים בית ספרי למערכי שיעור, חומרי לימוד, עדכון שיעורי בית וקישורים למאגרי ידע נוספים לשימוש הצוות והתלמידים.

סביבה שיתופית בענן : 
בית הספר נמצא בתהליך הטמעת סביבה מאובטחת רבת עוצמה המאפשרת למורה, תלמיד, מנהל והורה לנהל מידע אישי, הוראה ולמידה בסביבה פדגוגית-ארגונית-מקוונת. בסביבת העבודה הייחודית והמתקדמת בענן כלולים בין השאר: שרותExchange Online  הכולל תיבת דואר אלקטרוני בגודל 25Gb, שטח איחסון נתונים גדול בענן (SkyDrive), לוח שנה, ניהול אנשי קשר וכל זאת ברמת אבטחה מרבית. Online  SharePoint המאפשר ניהול מסמכים משותפים בענן, שירות Lync Onlineשמאפשר העברת הודעות מידיות, שיחות שמע/וידיאו ופגישות מקוונות עשירות הכוללות ועידות שמע, וידיאו ואינטרנט וכן חבילת  Officeמלאה בענן שאליה ניתן לגשת מכל מחשב.

בית ספר בכר נבחר ע"י מיקרוסופט להיות הראשון ליישום Office 365 החדשנית בארץ.

תשתית אינטרנט מתקדמת: 
בבית הספר מותקנת תשתית אינטרנטית אלחוטית בפס רחב ברחבי בית הספר שתאפשר ניהול שיעורים מתוקשבים ומקוונים. 

אביבה מורדקוביץ, מנהלת ביה"ס, הציבה מטרה שבתוך שנתיים  יהפוך ביה"ס, למוביל בתחום המחשבים והמדעים בארץ. לדברי אביבה, לצורך השגת המטרה, ביה"ס פועל בשני מישורים במקביל- במישור הטכנולוגי- השקעה בתשתיות והצטיידות וזאת בשיתוף ההורים והמועצה וכן במישור הפדגוגי הכשרה מקצועית של המורים להוראה בסביבה מתוקשבת . אביבה זוקפת את ההישג לזכות הצוות מוביל התקשוב של ביה"ס שכולל מורים בעלי מוטיבציה גבוהה  ורצון עז להטמיע את מערכת התקשוב בבית הספר  ולקדם את בית הספר  לעמדת הובלה ארצית.