בית אב"י שואב השראה מהטבע ופועל בהרמוניה בין האדם, הסביבה והמוסיקה.
המנהלת: אורה וולוך

בית חינוך בית אבי

אודות בית הספר: 

בית חינוך בית אב"י נוסד בשנת תשע" (2011) כבית ספר צומח וצועד קדימה בגאווה. 

כיום מונה ביה"ס כ- 600 תלמידים תושבי הישוב אבן יהודה והדסים. 

השם בית אב"י נבחר מתוך האמונה שיש לחזק את הקשר למורשת החינוכית מבית אבא, למורשתהיישוביתולמורשתושלאליעזרבןיהודה, מחייההשפההעברית, שעל שמו נקרא הישוב אבן יהודה. צוות ביה"ס מונה כ-40 אנשי צוות, מתוכם כ- 50% בעלי תואר שני. הצוות הטיפולי כולל שלוש מורות שילוב, שתי יועצות ופסיכולוגית.

חצרביה"סמתאפיינתבמרחביםגדוליםוירוקים, המזמניםאווירהנינוחהוחיבורלטבע, פינתחי, המהווה מוקד משיכה לכל תלמידי ביה"ס וגינה אקולוגית גדולה, שהקימו ילדי כיתות א' וצוות ההוראה, ומטופחת ע"י השכבות הצעירות. בית הספר מצויד במיטב האמצעים הטכנולוגיים, המאפשרים פדגוגיה ייחודית וחדשנית: מעבדות מחשבים, מעבדת מדעים, חדר מוסיקה, ספריה גדולה וחדרי תרפיה המשמשים את הצוות הטיפולי.
 

הגישה החינוכית שלנו: 

בית חינוך בית אב"י הינו בית לכל תלמידיו, מוריו והוריו, המאפשר למידה, צמיחה והתפתחות אישית תוך גילוי עניין, סקרנות, הנאה ובטחון. מכלול העשייה בבית הספר מעודדת את מיצוי האינטליגנציות המרובות הטמונות באדם ופותחת בפני תלמידיו ומוריו, אפשרויות להנהיג, להצטיין ולבטא את ייחודיותם. בית הספר מתכנן ומיישם תהליכי הוראה- למידה מגוונים וחדשניים המפתחים עצמאות ומטמיעים תפקודי לומד מגוונים.  

בית חינוך בית אב"י מקנה ערכים של כבוד האדם, קיימות, עזרה לזולת ושיתוף פעולה בקהילה מתוך אמונה שחינוך בונה קהילה מכילה. 

 

הייחודיות שלנו: 

בית אב"י שואף ללמוד מההרמוניה בטבע וליישמה בתהליכי הוראה ולמידה בכיתה. ייחודיות בית הספר תאפשר לבאיו ללמוד, ליצור, לחקור, ליזום, להצליח ולחוש שייכות, תוך הבנה שלכל אחד ייחודיות ותפקיד, ויחד ניתן לפעול בהרמוניה.  

חוויות והתנסויות הלמידה יעוצבו תוך קיום תהליכי חקר בשילוב גישת ביומימיקרי, הרואה בטבע מורה שממנו ניתן ללמוד, על מנת לפתור בעיות בדרכים מקיימות ולא רק כמקור לניצול משאבים. ההרמוניה באה לידי ביטוי בבית הספר גם בפיתוח תרבות מוסיקלית שתאפשר לתלמידים להתנסות בנגינה או בשירה.  

 

מהעשייה החינוכית שלנו: 

בית חינוך בית אב"י הינו בי"ס ירוק, המחנך לאורח חיים מקיים ושם את נושא ההרמוניה בקשר בין הסביבה לבין חייו של האדם במרכז זהותו ועשייתו החינוכית.  

בית הספר מטפח תרבות של הנאה אסתטית על-ידי מתן ביטוי אישי ליכולות ולכישורים אומנותיים. על הנחה זו מושתתת העשייה והחשיבה המוסיקלית בבית ספרנו. התלמידים לומדים בתוכנית "פעמה", במסגרתה פוגשים אומנים ומאזינים לקונצרטים. בבית אב"י פועלות קבוצות נגינה בכלים: יוקללי, חלילית וכינור. הרכבים מוסיקליים ומקהלה מעשירים את הטקסים ונותנים במה למגוון רחב של כישרונות.  

בבית אב"י מיישמים פדגוגיה חדשנית ולמידה משמעותית, המקדמות תפקודי לומד עצמאי בדרך של למידה מבוססת פרויקטים (p.b.l), המדגימה אינטראקציה בין כל העוגנים: האדם, הטבע והמוסיקה. באמצעות החקר, היזמות והמוסיקה אנו שואפים לפתח לומד עצמאי, סקרן ויצירתי, המתעניין בתחומים אינטלקטואלים מגוונים, בעל מודעות עצמית, היכול להגדיר ולתכנן את מטרותיו ויעדיו האישיים. ביה"ס שואף לתת לכל תלמידיו מענה אישי בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי, בהתאם לצרכיו והישגיו.  

 

בעוד שלוש שנים:  

בית אב"י הינו בית המחולל הזדמנויות ביטוי אמנותי, חשיבה יצירתית ועשייה יזמית. התלמידים יפעלו בהרמוניה זה עם זה בתיווך המוסיקה והטבע, ישלטו במיומנויות של חקר ובעזרתן ימצאו פתרונות לבעיות מחיי היומיום בדרכים מקיימות. התלמידים יכירו ויישמו תהליכי חקר במגוון תחומים, ישתתפו בפעילות מוסיקלית בבית הספר, בנגינה או בשירה. המוסיקה והטבע יהוו חלק ממנגינת חייו של התלמיד.   

 

הילדים בבית חינוך בית אבי

הילדים בגינה האקולוגית