קהילת למידה ליזמות, מעורבות ושותפות בית החינוך הראשונים
מנהל: יובל עוז


 

אודות בית הספר: 

בית החינוך הראשונים הוקם בשנת 2014 והוא בית ספר יסודי וצומח. בית  החינוך מונה בתשע"ו שתי שכבות א' וב' בנות 170 תלמידים ותלמידות והוא עתיד לצמוח בהדרגה. בבית החינוך צוות צעיר ודינמי העובד מהלב, לומד ויוזם ומעניק תשומת לב אישית לתלמידים. שמו של בית החינוך ניתן לו על שמם של ראשוני הישוב אבן יהודה, אחרי שנבחר בשנתו הראשונה על ידי קהילת בית החינוך בבחירות דמוקרטיות שסיכמו פרויקט למידה מעמיק.  תהליך בחירת השם של בית החינוך משקף את תהליכי הלמידה שלנו, שהם פעילים, מחוברים לצרכי העולם ה"אמיתי", מערבים ומעצימים את כלל קהילת בית הספר,  התלמידים השותפים במלאכה, ההורים המעורבים בתהליך, והמורים המפתחים ומנחים אותו. 


הגישה החינוכית שלנו: 

בית החינוך "הראשונים" מאמין כי לכל ילד הזכות למימוש עצמי של יחודו, כישרונו ויכולותיו ולכן מחויב ליצור סביבה לימודית שמעודדות עצמאות, אחריות יצירתיות ויוזמה במסגרת קהילה לומדת סבלנית ותומכת, המטפחת שייכות ואחריות בין הפרט לכלל. על בסיס עקרונות החינוך הומניסטי וברוחם של יאנוש קורצ'ק וג'ון דיואי:  

 • אנו מאמינים כי כל אדם הוא עולם ומלואו של שכל, רגש, מטען אישי ותרבותי ולכן יש להכיר כל תלמיד לעומק ולהתייחס למכלול זה.
 • הבסיס לתפיסת עולם חינוכית זו, עובר דרך הקשר האישי בין בני האדם ובפרט בין הילד והמבוגר.
 • תהליכי למידה משמעותיים חייבים להיות רלבנטיים לעולמו של הלומד ועליהם לעבור דרך תהליכי התנסות ועשיה ממשית, מעורבות ויוזמה, או כפי שאמר זאת ג'ון דיואי "החינוך איננו בבחינת הכנה לחיים, אלא החיים עצמם".
 • לכל תלמיד אזורי חוזק ואזורי צמיחה ואתגר והדרך לצמיחה עוברת דרך אזורי החוזק.


בהתאם לכך למשל: 

בבית החינוך מתקיימות וועדות ביצוע בהן שותפים כל התלמידים, בהנחיית מורה אחראית.  מתנהלת חברת הילדים תוך דיאלוג. מתקיימים בבית הספר מעגלי שיח והחלטה, כך למשל חלק נכבד מחוקי ביה"ס הם תוצר של אסיפות הילדים, בחצר פועלים משחקים שהילדים החליטו עליהם, הגינה בת הקיימא מתוחזקת ע"י התלמידים.  בנוסף בעזרת ההורים והמועצה אנו מקיימיםפרויקט הכשרה לחורשת האלונים הסמוכה לבית הספר, כמרחב למידה אקולוגי חוץ בית ספרי וכמרחב שהיה אחה"צ לכלל קהילת הישוב. 

הילדים בית החינוך הראשונים

הייחודיות שלנו: 

ייחודיותו של בית החינוך היא פדגוגיה של שותפות ומחויבות, המתבססת על: 

 • קשר ואישי תומך ומאפשר לכל ילד וילד.
 • חיפוש מתמיד אחר למידה חדשנית ושוברת פרדיגמות מיושנות.
 • חיפוש מתמיד אחרי התנסויות ותכנים מהותיים בתכניות הליבה של ערכי השותפות והמחויבות
 • הבניית  מרחבים אוטונומיים של יזמות חברתית ולימודית.
 • מעורבות וניהול עצמי של חברת הילדים בבית החינוך.
 • קהילת בית ספר מעורבת ותומכת בתהליך החינוכי אותו עוברים הילדים. 

 

מבנים תומכי ייחודיות 

 • למידה מבוססת פרויקטים המניעה את הילדים ללמידה פעילה וחוקרת ומשלבת מגוון של מיומנויות, דיסציפלינות ובסיסי ידע.
 • למידה חוץ כיתתית בחצר ובחורשה. 
 • וועדות בית ספר בהם חברים כל ילדי בית ספר. הילדים משובצים בוועדות לאחר תהליך חשיפה ובחירה שלהם. 
 • אסיפת ילדים –  מעין פרלמנט בית ספרי, אליו יכולים הילדים להעלות יוזמות או חוקים לגבי חיי בית הספר. 
 • תהליך ליווי רציף של השעות הפרטניות לכל תלמיד במטרה לחזק את הקשר האישי וללוות את התלמידים בצמיחתם הלימודית והאישית בבית הספר. 

 

תהליך הליווי וההערכה שלנו: 

בבית החינוך מתקיים תהליך ליווי וחניכה אישי בו כל תלמיד נפגש עם אחת המורות אחת לשבועיים. במסגרת מפגש זה מתאפשרת היכרות מעמיקה יותר עם התלמיד, הידוק הקשר בינו לבין הצוות וקידום מטרותיו. לקראת סוף המחצית נערך תהליך הערכה מעצבת בו התלמיד עורך רפלקציה על הלמידה שלו ומגדיר את יעדיו להמשך ובו בזמן מקבל הערכה המכווינה אותו לשיפור וצמיחה. תהליך זה מסתיים במפגש משותף של מחנכת, תלמיד והורה לסיכום המחצית בבית הספר. 

 

מחשבות על ראשונים בעוד שלוש שנים: 

 • בית החינוך ישלים את צמיחת השכבות ומבני הכיתות.  וועדת טיולים תהיה אחראית על ארגון הטיולים השנתיים וטיולי המשפחות לכל שכבה.  
 • ילדי כיתה ה' יוזמים פרויקט קריקטורות על הדמוקרטיה בישראל. 
 • מורי בית הספר ותלמידיו משלבים תהליכי למידה המשלבים תכנים מהותיים בערכי היסוד של בית הספר 
 • הספרייה וחדר מחשבים, פתוחים לעבודה עצמאית של התלמידים כשתלמידי השכבות הגדולות מקיימים תורנות השגחה עליהם.    
 • בכל אשכול מקצועות ליבה, מדעים ואמניות יש שעות יזמות. 
 • קבוצת תלמידים מעלים מחזמר בהפקה עצמית. 

בית החינוך הראשונים1

בית החינוך הראשונים2