הרכב ועדת השמה:

נציג מחלקת חינוך

נציג שפ"ח

נציג פיקוח חינוך מיוחד

נציג מתי"א

נציג בי"ס

נציג הורים