שיטות ההוראה, החינוך והטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד / הרגיל מבוססות על עבודה פרטנית וקבוצתית ועל תכנית חינוכית טיפולית המותאמת ליכולתו של כל תלמיד ולמגבלותיו. בחלק מהמסגרות הללו יש צורך לתגבר את הצוות החינוכי המקצועי של המוסד בסייעות, כדי לבצע מכלול המשימות הנדרשות בהן. הסייעת היא חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי שהיא מועסקת בו. 

קיימת הבחנה בין מתכונות ההקצאה של שעות הסייעות: 

סייעות טיפוליות כיתתיות –  שעות סיוע המוקצות אוטומטית למסגרות החינוך המיוחד. 

סייעות טיפוליות – תגבור 
שעות תגבור של סיוע המוקצות לכיתות חינוך, לאחר פנייה מסודרת ועל פי שיקול הדעת של מפקח החינוך המיוחד על המוסד שבו התלמיד לומד. שעות אלה מוקצות מתוך המכסה המחוזית. 

סייעות צמודות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
שעות סיוע המוקצות כסיוע לתלמידים בודדים המשתלבים במסגרת חינוך רגילה לאחר קבלת זכאות לתמיכה מסוג סייעת בוועדת השילוב המוסדית. 

כל הסייעות הינן עובדות הרשות ומועסקות על פי הסכמי השלטון המקומי. 

בהתאם לחוזר מנכ"ל מיוחד והוראת המנהלת הכללית: 

  1. "אין להעסיק סייעות על חשבון  ההורים". 
  2. אין להשלים שעות סיוע לתלמיד שאושרו לו מספר שעות על ידי משרד החינוך על חשבון ההורים. 
  3. אין לאפשר להורים להוסיף על שכר הסייעת המתקבל על ידי הבעלות על ביה"ס או על ידי רשות המקומית