החל מיום שישי ה- 1.10.2010 כ”ג תשרי תשע”א על פי החוק במדינת ישראל חייב כל בעל כלב לסמן את כלבו בשבב אלקטרוני , ובמקביל חייב הוא לחסנו נגד כלבת ולהוציא עבורו רשיון להחזקתו כל שנה , ברשות המקומית בה מוחזק הכלב . 
כמו כן חייב כל בעל כלב לדאוג לכך שהכלב לא ימצא לבדו ברשות הרבים, אלא יילקח לטיול ברחובות הישוב, רק כאשר הוא מוחזק ברצועה הנתונה בידי אדם המסוגל לשלוט בו. 
בנוסף חלים מספר חוקים על החזקת כלבים מאותם גזעים שהוכרזו כ”מסוכנים” , וכן על הכלבים שמוגדרים כ – מעורבים עם גזע ”מסוכן”.


לאחר שחוקים אלו נכנסו לאחרונה למסגרת האכיפה בעזרת קנס מנהלי , (הבא במקום האגרות שהוטלו במסגרת חוקי העזר השונים בעניין זה) , החליטה המועצה המקומית אבן יהודה לאכוף את החוקים הללו בתחומה בעזרת קנסות מנהליים. 

לפיכך החל מ- 1 בחודש אוקטובר 2010 – כל כלב שאינו מחוסן נגד כלבת, ללא רשיון תקף ו/או ימצא משוטט בחוצות הישוב בניגוד להוראות החוק , או שמוגדר בחוק ככלב השייך ל”גזע מסוכן” ואינו מוחזק בהתאם לדרישות החוק - יוטל על בעליו קנס מנהלי שינוע בין 250 ל – 10,000 ש”ח - תלוי במהות העבירה . 

מחלקת הפיקוח של המועצה ולוכד הכלבים העובד בשרותה, יגבירו את האכיפה הן בנושא שוטטות הכלבים בשטחים הציבוריים בישוב , בכל יום ובכל שעות היממה , והן בנושא הכלבים המוחזקים בבית התושבים ללא חיסון/רשיון תקף. 
 

התושבים נקראים בזאת לדאוג לחיסון כל הכלבים שברשותם נגד כלבת , ולהוצאת רשיון תקף עבורם מטעם המועצה המקומית אבן יהודה, וכן למנוע את שוטטות הכלבים ללא בעליהם – חל איסור ל טייל עם כלב משוחרר – הכלב חייב להיות מוחזק ברצועה על ידי בעליו, בכל זמן שהוא מצוי בשטח ציבורי. 

בתקווה לשיתוף פעולה מלא ומידי . 

 

שינוי בתעריפים.pdf