כלבים המשוטטים באופן חפשי, גם אם הם חיות מחמד מטופלות, מהווים סכנה לסביבה, כיוון שהם חשופים למגע עם בעלי חיים נגועים- ויתחילו בכך את שרשרת ההדבקה בכלבת כבר אצל בעליהם בבית, מבלי שאלו ידעו כלל על הסכנה המקננת בביתם. מעבר לכך, בעלי חיים המסתובבים לבדם ברחובות ובגנים ציבוריים יוצרים מטרד כאשר הם מפחידים את התושבים ,עושים את צרכיהם בגני משחקים ומפריעים לציבור, וכן חשופים בעצמם לפגיעת כלי רכב, להתעללות, לגניבה על ידי זר, ולנשיכה על ידי כלב תוקף אחר. 

 

על-פי חוק, חובה לקשור ברצועה כלב המצוי ברשות הרבים. פקחי הרשות המקומית נדרשים לאסוף כלבים משוטטים וכלבים שלא יהיו קשורים ברצועה בשעה שהם נמצאים בשטח ציבורי. בעיה דומה היא כלבים הנמצאים בחצרות מהן יש להם אפשרות יציאה באופן חפשי, מאחר וכל גירוי כמו ילד הרוכב לתומו על אופניו, אופנוע,עוברי אורח מבוגרים, חתול או כלב וכל גירוי אחר כמו גם לוכד הכלבים, יכול להניע את הכלב לצאת החוצה.

חשוב לציין כי הרשות המקומית והמחלקה הווטרינרית בתוכה, אינן דוגלות במדיניות של פיתוי כלבים לצאת מחצרם על מנת ללוכדם ככלבים משוטטים , אך יחד עם זאת בעלי הכלבים אמורים למנוע מכלביהם את האפשרות לצאת ללא פיקוח בעליהם, ולא להשאיר בידי הכלב את ההחלטה אם ומתי לצאת לבדו. לפיכך, כשם שהרשות אינה מעודדת פיתוי כלבים לצאת בכדי ללכוד אותם, היא אינה שוללת זאת במקרים בהם יש לכלב אפשרות כזו. 

זוהי גם עמדתו של משרד החקלאות האחראי על החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ולהלן תגובתו למקרה שהיה במושב גן ירק שם היה שימוש בפיתיון בנתח בשר: ”תפקידה של המחלקה הווטרינרית ברשות המקומית הוא לתפוס כלבים משוטטים על מנת למנוע העברת מחלות כמו הכלבת שאין לה מרפא לבני אדם, על הווטרינר או מי שהוא ממנה לכך, לתפוס את הכלבים כפי שהוא מוצא לנכון - כל עוד הוא לא פוגע פיזית בכלב או נכנס לשטח פרטי” עוד הסבירו במשרד החקלאות כי ”על בעלי הכלבים חלה האחריות להשאיר את כלביהם בתוך החצר ולמנוע מכך שיוכלו לצאת.” במשרד החקלאות מציינים ש: ”הם אינם מתערבים בשיטות הפעולה של הווטרינר הרשותי, כל עוד שיטות אלה אינן עוברות על החוק”. 

 

לסיכום, חשוב להבין כי החזקת חיות מחמד היא דבר מתגמל באופן שאין לו תחליף, אולם גם כאן, כמו בכל דבר אחר, יש לעשות זאת תוך הקפדה על החוקים והתקנות, כדי שהן בעל החיים, הן בעליו והן הסביבה יוכלו לחיות בשלום ובבריאות וליהנות מכך הנאה מלאה.