פטור מארנונה לעסקים

פורסם בתאריך:


בהתאם להנחיית משרד הפנים, לעסקים אשר נמצאו זכאים לקבלת פטור בשל משבר קורונה עודכנה  ההנחה לחודשים 3-5/2020 .
לקבלת מידע ושאלות בעניין קבלת הפטור ו/או מימוש יתרות זכות למי ששילם, יש לפנות למחלקת הגביה במייל mgvia@even-yehuda.muni.il