עיקור וסירוס חתולי הרחוב

פורסם בתאריך:


תושבים יקרים שלום לכולם ושבוע טוב,

 

 

אנו שמחים לעדכן על חידוש מבצע "עיקור וסירוס חתולי הרחוב".


כפי שעשינו בעבר, המועצה החליטה להמשיך בפעילות חשובה זו והפעם היקף המבצע גדול יותר.


מטרת עיקור וסירוס חתולי הרחוב היא, לשמור באופן הומאני ומבוקר על הריבוי הטבעי שלהם במרחב הציבורי, לצמצם את הסכנות שאורבות להם ברחוב, ולצמצם את המטרד לתושבים. 

 

לאחרונה נבחרה מרפאה וטרינרית, אשר אנשיה יפעלו ללכידת חתולי הרחוב, סימון מקום לכידתם (על מנת להחזירם בדיוק לנקודה בה נלכדו), והעברתם אל המרפאה לשם ביצוע ניתוח סירוס בזכרים ועיקור בנקבות.


כל חתול שיבוצע בו/ ניתוח יסומן בסימון אוניברסלי = קיטום קצה האוזן השמאלית.


כמו כן, כל חתול יעבור הערכת מצב וטיפול אמבולטורי למצבים קלים וחיסון נגד כלבת.


תושבים שידוע להם על חתולי רחוב בלבד שאינם מסורסים/מעוקרות בסביבתם ומעוניינים לעזור למועצה במבצע זה, מוזמנים ליצור קשר עם מוקד המועצה או במזכירות אגף חזות, ולהירשם, תוך מסירת פרטים אישיים וכן מספר החתולים עליהם התושב מדווח/מאכיל ומיקומם.


חשוב לא להאכיל את החתולים לאחר תיאום טלפוני מול הלוכד לפחות 24 שעות לפני הלכידה. 

 

בעלים של חתולים ביתיים מתבקשים להחזיק את חתוליהם בביתם או לסמן אותם בקולר שמיועד לחתולים.