דלג לתוכן העמוד
יוטיוב פייסבוק חיפוש

פרוטוקולים

סינון:

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מיום 23/06/2020

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 23/06/2020

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 20 מיום 19/05/2020

פרוטוקול ישיבת מועצה מס 19 מיום 26/02/2020

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 18 מיום 21/01/2020

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מיום 23/12/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 23/12/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 15 מיום 06/11/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 14 מיום 10/09/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 12 מיום 21/07/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 10 מיום 30/06/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 11 מיום 30/06/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 12 מיום 30/06/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 29/05/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 29/05/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 29/05/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 16/04/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 27/02/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 27/02/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 72 מיום 30/01/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מיום 22/01/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מיום 06/01/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 71 מיום 30/12/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 70 מיום 18/12/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 69 מיום 04/12/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 69 מיום 20/09/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 67 מיום 23/08/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 66 מיום 17/07/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 62 מיום 12/06/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 62 מיום 05/06/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 62 מיום 24/05/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 62 מיום 22/05/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 62 מיום 13/05/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 62 מיום 20/03/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 62 מיום 06/03/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 60 מיום 27/02/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 61 מיום 27/02/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 59 מיום 31/01/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 62 מיום 30/01/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 57 מיום 27/12/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 58 מיום 27/12/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 56 מיום 29/11/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 55 מיום 18/10/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 54 מיום 30/08/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מס 52 מיום 26/07/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 51 מיום 26/06/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 50 מיום 20/06/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 49 מיום 06/06/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מס 48 מיום 28/05/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 47 מיום 04/04/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 46 מיום 08/02/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 44 מיום 28/12/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 43 מיום 27/11/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 42 מיום 02/10/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מיום 31/08/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 31/08/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 35 מיום 18/05/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 34 מיום 30/03/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 33 מיום 24/02/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 24/02/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 32 מיום 27/01/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 31 מיום 30/12/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 30 מיום 30/11/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 29 מיום 25/11/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 27 מיום 29/10/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 25 מיום 30/08/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 23 מיום 28/07/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 22 מיום 30/06/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 21 מיום 30/06/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 20 מיום 28/05/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 28/05/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 17 מיום 25/03/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 18 מיום 25/03/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 25/03/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 25/03/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 25/03/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 25/03/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 30/12/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 30/12/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 16 מיום 30/12/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 15 מיום 30/12/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 11/11/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 11/11/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 14 מיום 11/11/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 21/09/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 13 מיום 21/09/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 29/06/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 11 מיום 29/06/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 12 מיום 29/06/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 29/05/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 10 מיום 29/05/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 09/04/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 09/04/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 8 מיום 09/04/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 9 מיום 09/04/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 06/03/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 7 מיום 06/03/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 6 מיום 28/01/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 3 מיום 01/01/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 4 מיום 01/01/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 2 מיום 25/12/2013

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 46 מיום 26/12/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 45 מיום 28/11/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 44 מיום 31/10/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 28 מיום 29/10/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 27 מיום 29/10/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 43 מיום 18/07/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 42 מיום 12/07/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 40 מיום 25/06/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 39 מיום 30/04/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 38 מיום 18/01/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מיום 22/12/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 36 מיום 23/11/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 35 מיום 16/11/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 34 מיום 21/09/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 33 מיום 07/08/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 32 מיום 20/07/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 31 מיום 11/05/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 29 מיום 11/02/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 26 מיום 29/11/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 25 מיום 29/11/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 24 מיום 19/10/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 23 מיום 24/08/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 22 מיום 04/07/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 21 מיום 03/06/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 20 מיום 11/05/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 19 מיום 13/04/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 18 מיום 23/03/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 10/03/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 14 מיום 28/12/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 13 מיום 17/11/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 12 מיום 17/11/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 9 מיום 30/06/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 8 מיום 01/06/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 7 מיום 26/05/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 6 מיום 14/05/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 5 מיום 24/03/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 4 מיום 24/02/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 3 מיום 03/02/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 3 מיום 27/01/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 11 מיום 30/12/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 22 מיום 22/07/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 54 מיום 05/05/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 53 מיום 19/02/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 53 מיום 19/02/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 53 מיום 19/02/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 52 מיום 08/01/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 52 מיום 08/01/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 51 מיום 08/01/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 51 מיום 08/01/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 51 מיום 08/01/2008

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 50 מיום 25/11/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 49 מיום 25/11/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 48 מיום 09/10/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 47 מיום 28/08/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 46 מיום 10/07/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 45 מיום 27/06/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 43 מיום 05/06/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 44 מיום 05/06/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 43 מיום 06/05/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 42 מיום 17/04/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 41 מיום 18/03/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 40 מיום 06/03/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 38 מיום 29/01/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 39 מיום 29/01/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 37 מיום 16/01/2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 36 מיום 26/12/2006

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 34 מיום 29/08/2006

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 33 מיום 04/07/2006

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 32 מיום 20/06/2006

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 31 מיום 30/05/2006

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 30 מיום 04/05/2006

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 29 מיום 09/04/2006

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 28 מיום 04/04/2006

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 27 מיום 03/01/2006

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 26 מיום 29/11/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 25 מיום 29/11/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 24 מיום 01/11/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 23 מיום 13/09/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 22 מיום 13/07/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 21 מיום 07/06/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 20 מיום 03/05/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 19 מיום 03/05/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 18 מיום 15/03/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 17 מיום 15/02/2005

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 16 מיום 28/12/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 15 מיום 14/12/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 14 מיום 30/11/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 13 מיום 30/11/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 12 מיום 14/09/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 11 מיום 07/09/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 10 מיום 05/07/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 9 מיום 01/06/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 8 מיום 05/05/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 7 מיום 23/03/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 6 מיום 02/03/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 5 מיום 24/02/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 4 מיום 30/01/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 3 מיום 06/01/2004

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 2 מיום 26/12/2003

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 1 מיום 01/12/2003

פרוטוקול ישיבת מועצה מס 26 מיום 29/12/1999

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 30/11/-0001

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 30/11/-0001

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 30/11/-0001

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 30/11/-0001

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 30/11/-0001