לשכת ראש המועצה


מחלקת פיקוח וביטחון


 

ממונה על תלונות הציבור

אגף החינוך


כוח אדם


מחלקת הנדסה


ספקים


את הטפסים יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני: mankal@even-yehuda.muni.il

מחלקת גביה


בקשות לתמיכה


 

כללי