אתר המועצה המקומית מחויב לעמוד בתנאי חוק הנגישות כולל כל המסמכים המפורסמים בו.
 
במהלך השנה האחרונה ועם עליית אתר המועצה החדש לפני כשנה, הונגשו לציבור מאות מסמכים ויש עדיין מספר מסמכים שאינם מונגשים ולכן לא ניתן לפרסם אותם באתר, בכלל זה גם חלק מחוזי ההתקשרות בין המועצה לבין משכ"ל הנחתמים בעקבות החלטות וועדת השלושה.

עד להנגשת כל החוזים והפרוטוקולים ופרסומם באתר ניתן לקבל עותק של מסמך מסוים ע"י פניה אל מנכ"ל המועצה בכתובת המייל:

mankal@even-yehuda.muni.il .

פרוטוקולים ועדות המועצה

 תיאום
  •  ועדת שלושה למינוי משכל היסעים רווחה 17.10.23- לקריאה לחצו כאן 
  • פרוטוקול ועדת השלושה- שדרוג רחוב האלה 24.12.23- לקריאה לחץ כאן
  • פרוטוקול ועדת השלושה- עבודות פיתוח צומת דרך רבין 24.12.23- לקריאה לחץ כאן